Для індексації пенсії щороку раніше призначені пенсії перераховуються, ураховуючи показник середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески. Цей показник щороку збільшуватиметься на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, у якому проводитимуть збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передуватимуть року, який є попереднім щодо року, у якому здійснюватимуть збільшення (ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, далі Закон про пенсійне страхування).

У разі коли не буде дефіциту коштів ПФУ для фінансування виплати пенсій у солідарній системі, розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати, який застосовують для обчислення пенсії, можуть збільшити до 100%. Розмір, дата й порядок такого збільшення визначаються в межах бюджету ПФУ за рішенням КМУ.

Показник середньої заробітної плати, який застосовують для обчислення пенсій, у зазначеному вище порядку збільшуватимуть починаючи з 2021 року (п. 45 р. ХV Закону про пенсійне страхування).

У 2019–2020 роках показник середньої заробітної плати, який застосовують для перерахунку пенсій, збільшуватиметься на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, у якому проводять збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, у якому здійснюють збільшення.

У 2019 році перерахунок пенсій здійснюється в Порядку проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженому постановою КМУ від 20.02.2019 р. № 124 (далі Порядок № 124). Цей Порядок називає перерахунок проведенням індексації пенсій.

Березневий перерахунок пенсій