Заступник директора з виховної роботи виконує обов’язки директора школи, доки триває конкурс на посаду «директор школи». Протягом цього періоду вчитель, згідно з наказом, повинен виконувати обов’язки заступника директора з виховної роботи (без оплати). Учитель має педагогічне навантаження 22 години, веде гурток та є класним керівником. Чи може вчитель відмовитися від додаткової безоплатної роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків заступника директора з виховної роботи?

Трудові гарантії для працівників визначає КЗпП. Учителя прийняли на роботу згідно з трудовим договором, що передбачає виконання різних видів педагогічної роботи, визначених саме для цієї посади. Він, як і решта працівників навчального закладу, підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку, у яких прописано обов’язки працівників.

Чи можна доручити вчителю додаткову роботу за іншою посадою без його згоди?

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто й не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством (ст. 30 КЗпП).

Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями та положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями та правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти й умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються (п. 19 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міносвіти від 20.12.1993 р. № 455). Основні обов’язки педагогічних працівників визначені п. 18 цих Типових правил.