(коментар до постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році» від 06.02.2019 р. № 102, далі — Постанова № 102)

Чинна із 16.02.2019, застосовується з 01.01.2019

Довгоочікувана працівниками держорганів Постанова № 102, завдяки якій збільшено посадові оклади, з’явилася майже із двомісячним запізненням. Це свідчить про потребу здійснити перерахунок зарплати щонайменше за січень 2019 року, а передувати цьому має перезатвердження штатних розписів з оновленими розмірами посадових окладів. Останні потрібно буде не просто взяти з відповідних схем посадових окладів, а порахувати із застосуванням двох величин: мінімального посадового окладу та відповідного до посади коефіцієнта. Далі про все це — докладніше.

Мінімальний посадовий оклад у держорганах у 2019 році та застосування коефіцієнтів

Іще наприкінці 2018 року стало відомо, що в п. 8 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII прописали норму, згідно з якою у 2019 році для визначення посадових окладів, зарплати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина має застосовуватися прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2018 року (1762 грн).

До того ж із 01.01.2019 мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного чи декількох районів, міст обласного значення (далі — мінімальний посадовий оклад), не може бути меншим, ніж 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року (абз. 2 ч. 3 ст. 51 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, даліЗакон про держслужбу).

Якщо поєднати викладені вище дві законодавчі норми, то мінімальний посадовий оклад на держслужбі з 01.01.2019 має становити:

1762 грн х 2 = 3524 грн.

Отже, беручи це за основу, Уряд Постановою № 102 із 01.01.2019 оновив усі схеми посадових окладів працівників держорганів із такими особливостями:

1) у схемах посадових окладів маємо не розміри в грн, а відповідні коефіцієнти;

2) посадові оклади визначаємо шляхом множення мінімального посадового окладу, який становить 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб станом на 01.01.2018 (3524 грн), на відповідний коефіцієнт;

3) якщо в результаті отримано посадовий оклад у гривнях із копійками, тоді цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 грн (окрім мінімального розміру посадового окладу групи 9 для посад держслужбовців).

Мінсоцполітики відразу після появи на світ Постанови № 102 видало роз’яснення з питань оплати праці державних службовців. У ньому обчислено розміри посадових окладів за відповідними схемами вже з урахуванням коефіцієнтів. Там же можна відстежити й підхід до обчислення конкретних розмірів посадових окладів та їх підвищення. Проте наразі зупинімося на основних категоріях працівників держорганів.

Держслужбовці