Зареєструвати в ЄРПН податкову накладну/розрахунок коригування можна лише в разі достатньої суми реєстраційного ліміту . І доволі часто буває так, що її не вистачає. З яких причин це трапляється? Як збільшити реєстраційний ліміт?

 Сума ПДВ, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН, що визначається за формулою, передбаченою п. 2001.3 ПКУ.

Реєстраційний ліміт і кошти на електронному ПДВ-рахунку

Насамперед зауважимо, що реєстраційний ліміт і сума коштів на електронному рахунку в СЕА ПДВ — це різні поняття. Зокрема в п. 2001.1 ПКУ прописано, що у СЕА ПДВ для кожного платника податку ведеться автоматичний облік:

 • суми поповнення та залишку коштів на рахунках у СЕА ПДВ. Тобто мовиться про реальні гроші, які потрапили на електронний ПДВ-рахунок в один зі способів, визначених п. 2001.4 ПКУ , — як правило, перераховуються з поточного рахунка платника ПДВ;
 • суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН (показник ∑Накл). Цю суму розраховують за формулою, визначеною в п. 2001.3 ПКУ.

 Нагадаємо

Відповідно до п. 2001.4 ПКУ, рахунок платника у СЕА ПДВ може бути поповнений:

 • з поточного рахунка такого платника у сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до п. 2001.3 ПКУ;
 • з поточного рахунка такого платника у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань із цього податку;
 • з рахунків платників, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення розрахунків із погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги із централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги із централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг із централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувались органами державної влади чи місцевого самоврядування, а рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Державний бюджет України;
 • з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов’язань із ПДВ, повернених платникові податків у порядку, установленому п. 43.41 ПКУ.

Електронний рахунок у СЕА ПДВ — це рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти:

 • у сумі, необхідній для збільшення реєстраційного ліміту, щоб зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН;
 • у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань із податку (п. 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569, даліПорядок № 569).

Використати кошти з електронного ПДВ-рахунку можна лише для сплати податкових зобов’язань із ПДВ до бюджету в поточному й наступних періодах.

Для того щоб дізнатися про залишок коштів на електронному ПДВ-рахунку, платник ПДВ має надіслати запит в електронному вигляді до ДФС за формою J/F1302301 «Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку», на який отримає відповідний витяг за формою J/F1402301.

Своєю чергою, реєстраційний ліміт — це розрахунковий показник, який обчислюється за формулою, що міститься в п. 2001.3 ПКУ:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ∑Овердрафт - ∑НаклВид - ∑Відшкод - ∑Перевищ

Для того аби дізнатися суму реєстраційного ліміту (∑Накл) і показники, що формують такий ліміт, ПДВшнику потрібно надіслати до ДФС запит в електронному вигляді за формою J/F1301206 «Запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». На цей запит платник ПДВ отримає відповідний витяг за формою J/F1401206.

Отже, наявність коштів на електронному ПДВ-рахунку ще не означає, що ПДВшник зможе зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН.

Причини недостатності реєстраційного ліміту

Недостатність реєстраційного ліміту за наявності на електронному ПДВ-рахунку значної суми коштів може виникнути в таких випадках:

 • перерахування на електронний ПДВ-рахунок більшої суми коштів, аніж та, яка задекларована до сплати в бюджет. Адже суми надміру сплачених грошових зобов’язань із ПДВ, повернені на електронний рахунок, не змінюють значення реєстраційного ліміту. Проте якщо платник ПДВ вирішить повернути надміру сплачені кошти з електронного рахунка на поточний рахунок, то реєстраційний ліміт зменшиться (див. ІПК ДФСУ від 13.09.2017 р. № 1935/6/99-99-15-03-02-15/ІПК і від 30.10.2017 р. № 2437/6/99-99-15-03-02-15/ІПК);
 • заявлення від’ємного значення ПДВ до бюджетного відшкодування. Згідно з формулою, визначеною п. 2001.3 ПКУ, на зазначену суму (показник ∑Відшкодув) зменшується реєстраційний ліміт;
 • виникнення показника ∑Перевищ, який зменшує реєстраційний ліміт (див. статтю «Зв’язок помилки в декларації з ПДВ зі зменшенням реєстраційного ліміту через перерахунок показника ∑Перевищ» у газеті № 238/2017, а також лист ДФСУ від 11.01.2018 р. № 968/7/99-99-12-03-01-17);
 • відсутність зареєстрованих у ЄРПН «вхідних» податкових накладних за придбаннями товарів/послуг у постачальників — платників ПДВ.