(коментар до постанови Правління НБУ від 12.02.2019 р. № 37)

Набрала чинності 15.02.2019

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі Положення № 148), зазнало чергових змін. Розгляньмо їх.

Уточнено визначення терміна «відокремлені підрозділи»

Революції тут не відбулося. Нацбанк уніс ясність: до відокремлених підрозділів належать не лише філії, представництва та відділення, а й інші структурні підрозділи (стаціонарні чи пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції. Вочевидь ніхто не сумнівався, що правила готівкових операцій поширюються на будь-яку торгову точку. Однак з огляду на особливі правила оприбуткування готівки на відокремлених підрозділах таке уточнення не є зайвим. Розлогіше — далі.

Оприбуткування готівки

Відтепер у разі застосування РРО в касах відокремлених підрозділів для оприбуткування готівки не вимагається підклеювати фіскальні звітні чеки до КОРО. Так, чинна форма КОРО  й досі містить розділ 1, у якому передбачено місце для підклеювання Z-звітів, проте відсутність звітного чека в книзі віднині не є підставою для застосування п’ятикратного штрафу за неоприбуткування готівки згідно з абз. 3 ст. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95 (далі Указ № 436). Ба більше, за таке порушення не передбачено й адміністративної відповідальності.

 Книга обліку розрахункових операцій на РРО, наведена в додатку 1 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.06.2016 р. № 547 (даліНаказ № 547).

Отже, готівка, отримана через РРО в касах відокремлених підрозділів, вважається оприбуткованою за наявності:

а) щоденних звітних чеків в електронній формі (їх потрібно зберігати протягом не менш як 1095 днів);

б) запису в КОРО згідно з інформацією, наведеною у звітних чеках.

Зауважимо: указана зміна до Положення № 148 виглядає цілком логічною, зважаючи на те, що вимогу про обов’язкове зберігання Z-звітів у КОРО, яка міститься в п. 9 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР, скасували ще у 2015 році . А головне — з 1 жовтня 2018 року Мінфіну зняв із суб’єктів господарювання обов’язок роздруковувати й підклеювати щоденні звітні фіскальні чеки до КОРО відповідно до п. 6 гл. 4 р. ІІ Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого Наказом № 547.

 Зміни було внесено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій» від 01.07.2015 р. № 569-VIII, який набрав чинності 23.07.2015.