Підприємство з доходом до 20 млн грн під час продажу векселя отримало збиток: витрати на придбання перевищують доходи від продажу. Підприємство прийняло рішення не застосовувати податкових різниць — поставило відмітку про це в декларації.
Чи діють для підприємства ціннопаперові різниці?
Чи зобов’язане підприємство подавати Додатки ЦП і Додаток РІ, на підставі яких буде збільшено бухгалтерський фінансовий результат на суму збитку в рядку 03 Декларації з прибутку?
У рядку 02 Декларації з прибутку відображається фінансовий результат з урахуванням збитку, отриманого від продажу векселя?

ВІДПОВІДЬ: У разі якщо підприємство має бухгалтерський дохід не більш як 20 млн грн і відмовилося від різниць із податку на прибуток, скориставшись правом із пп. 134.1.1 ПКУ, то воно не використовує всі різниці з р. ІІІ ПКУ, крім збитку попередніх років. Тобто не використовує й ціннопаперову різницю. Відмову від застосування різниць фіксують у декларації, проставляючи відмітку й реквізити прийнятого рішення в окремому рядку.

Обов’язковими для застосування підприємства-малодохідника, яке відмовилося від різниць, є різниці:

  • з р. ІІ ПКУ — ст. 1231 (різниця, пов’язана зі страхуванням життя і недержавним пенсійним страхуванням);
  • з р. ХХ ПКУ (перехідні правила);
  • різниця з пп. 140.4.2 ПКУ (з р. ІІІ ПКУ) — податковий збиток попереднього року (це від’ємне значення об’єкта оподаткування (збиток) з рядка 04 декларації за попередній рік) (пп. 134.1.1 ПКУ).