На підприємстві 01.01.2019 працівника перевели на іншу постійну посаду. Як правильно відобразити це в таблиці 5 Звіту з ЄСВ, якщо стосовно такого працівника у звітності за грудень 2018 року в таблиці 5 нічого не відображено?

ВІДПОВІДЬ: Передусім варто нагадати, що абз. 5 п. 8 р. ІV Порядку № 435  зобов’язує роботодавця подавати таблицю 5 Звіту з ЄСВ форми № Д4 , якщо протягом звітного періоду особу було переведено на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника. У який спосіб це зробити, прописано в абз. 12 п. 8 р. ІV Порядку № 435. Зокрема в ньому йдеться про те, що запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника вноситься до таблиці 5 у такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Тож, насамперед складається враження, що у випадку переведення працівника з однієї посади на іншу в межах одного підприємства достатньо в таблиці 5 Звіту з ЄСВ зробити запис лише про початок роботи особи за новою посадою.

 Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435

 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 4 до Порядку № 435).

Однак насправді запису тільки про початок роботи за новою посадою буде недостатньо. Адже в такому випадку на підставі даних таблиці 5 Звіту з ЄСВ особа й надалі вважатиметься працівником за попередньою посадою та водночас буде працівником іще й за новою посадою. Тому в разі переведення працівника з однієї посади (роботи) на іншу необхідно заповнити два рядки в таблиці 5 Звіту з ЄСВ:

  • у першому рядку зазначити дату закінчення роботи за однією посадою (роботою) та дані про таку роботу (посаду);
  • у другому — дату початку роботи за новою посадою (роботою) унаслідок переведення та відомості про цю роботу (посаду).