Більшість бухгалтерів і аудиторів — практиків стикалися з проблемою відображення в бухгалтерському обліку безоплатно отриманих послуг. Особливість їх полягає в тому, що підприємство споживає ці послуги у процесі діяльності й вони не створюють жодного матеріально-відчутного результату. Наприклад, безоплатні рекламні послуги або, припустимо, те саме користування офісним приміщенням (хоча в цивільно-правовому розумінні це не послуга). До того ж таке питання викликає не лише теоретичний, а й практичний інтерес. Адже бухгалтерський фінрезультат — основа для розрахунку об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Різноманітність думок

Як П(С)БО, так і МСФЗ не містять достатніх указівок з приводу бухобліку подібних операцій. Тому експерти, трактуючи визначення й критерії визнання доходу, витрат і активів, зокрема з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 15 «Дохід», висловлюють різні думки: від цілковитого ігнорування в бухобліку подібних безоплатних послуг  до відображення їх справедливої вартості одночасно в доходах і витратах. Наприклад, стосовно безоплатного користування офісом — Дт 92 «Адміністративні послуги» Кт 718 «Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів» або 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Тому, стикнувшись із подібною операцією, бухгалтерові доведеться вимушено виявити професійне судження. У процесі його, без сумніву, зацікавить практика й думка контролюючих органів.

 Див., наприклад, статтю «Отримали в безкоштовне користування приміщення: бухгалтерський та податковий облік» у газеті «Інтерактивна бухгалтерія» № 74/2016.

Підхід податківців

Індивідуальні роз'яснення фіскальних органів свідчать, що вони розуміють проблематику питання. Наприклад, в ІПК від 18.06.2018 р. № 2664/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ДФСУ зазначає, що дохід від безоплатних послуг з веб-хостингу й оренди частини дискового простору на сервері нерезидента потрібно визначати за правилами бухгалтерського обліку та… відсилає запитувача за методологічною допомогою до Мінфіну. Мінфін же, схоже, вважає це питання не вартим великої уваги. Принаймні нам не відомо жодного роз'яснення, що стосується бухобліку безоплатно отриманих послуг.

Наразі заслуговує на увагу роз'яснення з категорії 137.03 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua). У ньому податківці недвозначно дають зрозуміти, що операції з безоплатного отримання від нерезидента товарів, робіт, послуг включають до бухгалтерського доходу платники податків і визнають контрольованими в загальному порядку — за умови, що нерезидент є «підконтрольним» (пп. 39.2.1.1 ПКУ) і досягнуто вартісних критеріїв контрольованості операцій (пп. 39.2.1.7 ПКУ).

Було б добре, якби контролери пояснили, який рахунок потрібно дебетувати одночасно з визнанням доходу від безоплатного отримання тих чи тих послуг.

Судова практика