Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі МСФЗ) регулярно й динамічно оновлюються відповідно до запитів зацікавлених сторін, а також з огляду на різноманітні економічні чинники. Не є винятком і 2019 рік. Із початком цього року набуває чинності низка важливих оновлень міжнародних стандартів, про які ми сьогодні нагадаємо нашим читачам

Щорічне вдосконалення МСФЗ

Спочатку окреслимо ті зміни, які є частиною щорічного вдосконалення МСФЗ за період 2015 – 2017 рр. та які набирають чинності саме з 01.01.2019.

По-перше, з’являється уточнення до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 11 «Спільна діяльність».

Зокрема, у МСФЗ 3 тепер міститься вимога повторної оцінки частки в бізнесі за умов, коли суб'єкт господарювання отримує контроль над таким бізнесом, який є спільною операцією. Зазначена вимога пов’язана з позиціонуванням такої угоди як поетапного об’єднання бізнесу. Натомість у МСФЗ 11 робиться уточнення щодо спільного контролю: коли підприємство отримує спільний контроль над бізнесом, що є спільною операцією, підприємство не проводить повторної оцінки раніше визнаної частки в цій компанії.

По-друге, незначних трансформацій зазнає МСБО 12 «Податки на прибуток». Зокрема, § 52B із зазначеного стандарту вилучено, натомість його основну ідею перемістили до § 52А. Так, податкові наслідки доходу у формі дивідендів визнають тоді, коли визнають зобов’язання виплатити дивіденди. Зазначимо, що це твердження застосовують до всіх податкових наслідків дивідендів, а не тільки до ситуацій, за яких існують різні ставки податку для розподіленого та нерозподіленого прибутку.

По-третє, зміни вносять до МСБО 23 «Витрати на позики» в частині витрат на позики, що підлягають капіталізації, і безпосередньо стосуються § 14. Зміни уточнюють: якщо будь-які конкретні позики залишаються непогашеними після того, як відповідний актив буде готовий до його очікуваного використання або продажу, це запозичення стає частиною коштів, які суб'єкт господарювання в цілому запозичує, під час розрахунку ставки капіталізації на загальні позики.

Щодо інших важливих оновлень у сфері МСФЗ, то з 01.01.2019 набирають чинності окремі зміни до МСФЗ 9, МСБО 28, МСБО 19.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»