Винагорода слідує за роботою, мов нитка за голкою. Тож, логічним буде встановлення особливих умов для тих, хто має специфічну роботу. Так, чинне законодавство для окремих категорій працівників, залежно від умов праці та результатів атестації робочих місць, допускає можливість призначати пенсії за рахунок коштів підприємств. Однак з істотною умовою — таке призначення можна реалізувати не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування . Тож, наразі ознайомимося з порядком призначення таких пенсій та порядком їх відображення в обліку на підприємстві

 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV

Кому призначають пільгові пенсії за рахунок підприємства

Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємства призначають працівникам, які працюють або працювали на підприємствах, на виробництвах, роботах, за професіями та на посадах зі шкідливими умовами праці, але не передбачених:

  • Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою № 461 ;
  • Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою № 461.

 Постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24.06.2016 р. № 461

Призначають пільгові пенсії за рахунок підприємства після отримання результатів атестації робочих місць за умовами праці. Власне механізм призначення таких пенсій визначено в Порядку № 937 . Зокрема, в останньому прописано, що у загальному випадку пенсії на пільгових умовах за рахунок підприємств призначають:

  • чоловікам, стаж роботи яких сягає не менш ніж 30 років, із них не менш як 12 років 6 місяців — на роботі на тому підприємстві, за рахунок коштів якого призначається пільгова пенсія;
  • жінкам, якщо їхній стаж роботи — не менш ніж 25 років, із них не менш як 10 років — на роботі на тому підприємстві, за рахунок коштів якого призначається пільгова пенсія.

 Порядок призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 18.07.2007 р. № 937

За відсутності необхідного стажу роботи в період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи, як показано в таблиці.