Підприємство уклало попередній договір, у якому прописано умови, згідно з якими укладатиметься основний договір — договір оренди земельної ділянки. За попереднім договором мають отримати кошти, що, як планується, будуть зараховані в рахунок оплати за основним договором.
Як відобразити одержані суми в обліку? Це вважатиметься попередньою оплатою чи завдатком? Чи виникає дохід із податку на прибуток і податкові зобов’язання з ПДВ під час отримання коштів за попереднім договором? Відповіді читайте в нашій консультації

Кошти за попереднім договором — аванс чи завдаток?

Передусім завважимо: за попереднім договором можна отримати аванс, а ось завдаток — ні.

Нагадаємо: попередній договір — це договір, сторони якого зобов’язуються впродовж певного строку (у певний строк) укласти договір у майбутньому (основний договір) на умовах, установлених попереднім договором.

У таблиці наведімо аргументи «авансовості» отриманих грошових коштів за попереднім договором.

Таблиця

Характеристика авансу та завдатку

Аванс

Завдаток

Якщо певна сума сплачується до укладання основного договору, то ця сума є авансом (постанова ВСУ від 08.02.2018 р. № 910/11491/17, постанова ВГСУ від 23.06.2010 р. у справі № 10/307-09)

Завдаток можливий лише за наявності зобов’язання, яке виникло на підставі укладених договорів (ч. 1 ст. 570 ЦКУ).

Відповідно до ст. 570 ЦКУ, завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних із нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання та на забезпечення його виконання. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних із боржника платежів, є завдатком, вона вважатиметься авансом (постанова ВСУ від 13.06.2018 р. у справі № 639/3833/15-ц)

Аванс не має забезпечувальної функції. Якщо основний договір не укладено з ініціативи будь-якої зі сторін, то аванс повертається його власникові (постанова ВСУ від 08.02.2018 р. № 910/11491/17, постанова ВСУ від 13.02.2013 р. у справі № 6-176цс12)

Ознакою завдатку є те, що він слугує доказом укладення договору, на забезпечення якого його видано, одночасно є способом платежу та способом забезпечення виконання зобов’язання (рішення ВСУ від 15.04.2009 р. № 6-15883св08, постанова ВСУ від 13.06.2018 р. у справі № 639/3833/15-ц).

У разі порушення умов договору покупцем завдаток залишається в продавця