Задля заповнення декларації про майновий стан і доходи, порядок заповнення якої ми розглянули у статті «Декларація про майновий стан і доходи підприємця-загальносистемника: порядок подання та правила заповнення», ФОПу на загальній системі оподаткування потрібно визначити склад підприємницьких доходів і витрат. Про них і йтиметься в нашій публікації.

Підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, є платниками ПДФО. Своєю чергою, об’єктом обкладення ПДФО є чистий оподатковуваний дохід, який визначають як різницю між загальним оподатковуваним доходом (виручка в грошовій та негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізособи-підприємця (п. 177.2 ПКУ).

Дата відображення доходів та витрат

Доходи й витрати ФОП-загальносистемник відображає «касовим методом»: «Для визначення загального оподатковуваного доходу застосовується касовий метод, а при визначенні витрат враховуються тільки ті витрати, які пов’язані з отриманням доходу та підтвердженні відповідними документами про їх оплату», а саме: «оскільки виручкою фізичної особи – підприємця вважається дохід, отриманий у грошовій та негрошовій формі, то датою при формуванні загального оподатковуваного доходу є дата фактичного надходження коштів на банківський рахунок (у касу) або отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів, тобто застосовується касовий метод. До складу витрат включаються тільки витрати, які пов’язані з отриманням доходу та підтвердженні відповідними документами про їх оплату» (див. роз’яснення з категорії 104.05 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Витрати, які безпосередньо НЕ пов’язані з отриманням доходу, виробництвом товарів, виконанням робіт (наданням послуг), але зроблені в межах господарської діяльності (наприклад, оренда нерухомого майна та відшкодування за ним вартості комунальних послуг), відображають за фактом їх сплати на підставі документального підтвердження.

На замітку

Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право зарахувати до витрат звітного року безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) витрати, зроблені в попередньому році, але пов’язані з отриманням доходу звітного року (роз’яснення з категорії 104.05 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua), ІПК ГУ ДФС у м. Києві від 12.04.2019 р. № 1577/С/26-15-13-06-12-ІПК, ІПК від 20.05.2019 р. № 2266/6/99-99-13-02-03-15/ІПК).

Для прикладу: якщо підприємець у поточному році отримує виручку за товар, який він оплатив минулого року, то такі витрати він ураховує в зменшення чистого доходу поточного року. Головне, щоб були документи, які підтверджують фактичне понесення цих витрат.

Під час розрахунку чистого доходу фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування не враховує витрати, пов’язані з отриманням доходу поточного року, оплата яких відбувається в наступному. Такі витрати буде враховано під час обчислення чистого оподатковуваного доходу в тому звітному періоді, коли їх фактично зробив платник податку (роз’яснення з категорії 104.04 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Для прикладу: виручку за реалізований товар було отримано у 2019 році, а постачальникові за цей товар сплачено у 2020-му. Тоді дохід ФОП показує у 2019 році, а витрати за такими товарами покаже у 2020-му.

Важливо: суму доходів (витрат), одержаних (зроблених) платником податку в іноземній валюті, потрібно розраховувати за допомогою перерахування її у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату фактичного одержання (понесення) таких доходів (витрат) (роз’яснення з категорії 104.04 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua).

Доходи ФОПа-загальносистемника

Доходи ФОПа варто розділити на:

доходи від провадження підприємницької діяльності в межах обраних видів діяльності (оподатковують відповідно до ст. 177 ПКУ);

інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності. Такі доходи оподатковують за загальними правилами, установленими ПКУ для фізосіб (п. 177.6 ПКУ). Тобто ПДФО утримує податковий агент.

Отже, усе те, що отримала фізособа як громадянин (наприклад, зарплата, винагорода за ЦПД, успадковане майно та подарунки), а також дохід, який одержав ФОП від видів діяльності, не зазначених у його реєстраційних даних, не входить до підприємницького доходу.