Зарплату працівників у січні 2019 року необхідно індексувати, керуючись нормами п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (даліПорядок № 1078), і зважаючи на останнє підвищення посадових окладів за посадами, що обіймають працівники, а також право працівників на поточну суму індексацію у січні 2019 року.

Оплата праці індексується в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 Порядку № 1078).

Тож, у січні 2019 року індексації підлягає оплата праці в межах 1921 грн.

У кого виникає право на індексацію у січні 2019 року

Індексація проводиться в тому випадку, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищив поріг індексації, який із 01.01.2016 становить 103% (п. 11 Порядку № 1078).

Нагадаємо

Коефіцієнти (суми) індексації заробітної плати у 2019 році можна переглянути в довіднику.

У січні 2019 року право на поточну індексацію з’являється, зокрема, у тих працівників, у яких останнє підвищення посадових окладів відбулося:

  • у вересні 2018 року — на суму 59,55 грн (1921 грн х 3,1%);
  • у квітні, травні та червні 2018 року — на суму 82,60 грн (1921 грн х 4,3%).

Звісно, у січні 2019 року також мають право на поточну індексацію ті працівники, у яких останнє підвищення посадового окладу відбулося у серпні 2018 року й раніше. Натомість у працівників, у яких підвищувалися посадові оклади у жовтні – грудні 2018 року, право на поточну індексацію у січні 2019 року ще не виникає.

Якщо у січні 2019 року в працівника відбулося підвищення посадового окладу (тарифної ставки), то ІСЦ приймають за 1% або 100%, а для подальшої індексації ІСЦ обчислюють наростаючим підсумком починаючи з лютого 2019 року.

Тобто місяцем підвищення (базовим — як його раніше називали) стає січень 2019 року — місяць підвищення посадового окладу за обійманою посадою.

Під час визначення сум індексації варто керуватися нормами з абзаців 3 і 4 п. 5 Порядку № 1078, згідно з якими: якщо сума підвищення зарплати більша за суму можливої індексації в місяці підвищення, то виплату індексації припиняють, а якщо менша — визначають індексацію як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення.

Водночас, за умови коли зростання зарплати відбулося за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів), це не зменшує суми індексації та не змінює базового місяця.

Зверніть увагу!

У випадку якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078). Отже, суми індексації доведеться рахувати пропорційно відпрацьованому часу, зокрема, у разі роботи на півставки, лікарняного чи відпустки, якщо вони були у січні 2019 року.

Працівники з оплатою за ЄТС

Зважаючи на те що для працівників з оплатою за ЄТС попереднім базовим місяцем був січень 2018 року (востаннє посадові оклади підвищувалися з 01.01.2018), то за такого базового місяця сума можливої індексації у січні 2019 року становитиме: 138,31 грн (1921 грн х 7,2%).

Проте це сума можливої індексації для працівників 3–25 тарифних розрядів за ЄТС.

Тим часом для працівників 1-го та 2-го тарифних розрядів за ЄТС необхідно до суми індексації, яка була визначена ще у січні 2018 року, додати суму можливої поточної індексації у січні 2019 року.

У підсумку в січні 2019 року сума можливої індексації становитиме:

  • для 1-го тарифного розряду — 156,03 грн (17,72 грн + 138,31 грн);
  • для 2-го тарифного розряду — 141,03 грн (2,72 грн + 138,31 грн).

Але ж необхідно враховувати суму підвищення зарплати у січні 2019 року. Підвищення посадових окладів із 01.01.2019 означає, що ІСЦ приймають за 1% або 100%, а для подальшої індексації ІСЦ обчислюють наростаючим підсумком починаючи з лютого 2019 року. Тобто базовим місяцем стає січень 2019 року.

Лише посадовий оклад у січні 2019 року підвищено для працівників:

  • 1-го тарифного розряду — на 159 грн (1921 грн – 1762 грн);
  • 2-го тарифного розряду — на 173 грн (2094 грн – 1921 грн);
  • 3-го тарифного розряду — на 188 грн (2267 грн – 2079 грн)
  • тощо — за рештою тарифних розрядів підвищення ще більше.

Отже, як для працівників 1-го та 2-го тарифних розрядів, так і для решти працівників — із 3-го до 25-го тарифного розряду — сума підвищення навіть посадового окладу перевищує суму можливої індексації, що склалася у січні 2019 року.

Тому в січні 2019 року працівники з оплатою за ЄТС не мають право на індексацію. Починаючи з ІСЦ за лютий 2019 року треба заново обчислювати коефіцієнт індексації.

Про це йшлося у статті «ЄТС-2019: посадові оклади, індексація та коригування середнього заробітку» газети № 9/2019.

Держслужбовці

Востаннє зростання посадових окладів працівникам держорганів відбувалося з 01.01.2018 відповідно до постанови КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» від 25.01.2018 р. № 24 (даліПостанова № 24). Це призвело до того, що базовим для проведення подальшої індексації став січень 2018 року.

За такого базового місяця у січні 2019 року держслужбовці, працівники патронатних служб і працівники, які виконують функції з обслуговування, мають право на поточну індексацію в розмірі 138,31 грн (1921 грн х 7,2%).

Якщо Уряд до кінця січня 2019 року так і не ухвалить рішення про підвищення розмірів посадових окладів працівників держорганів, зокрема й держслужбовців, то саме цю суму індексацій доведеться нараховувати вказаній категорій працівників у січні 2019 року.

Наразі маємо лише той невтішний факт, що у 2019 році для визначення посадових окладів, зарплати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина має застосовуватися прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2018 року (1762 грн). Така норма міститься в п. 8 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII.

До того ж із 01.01.2019 набирають чинності норми у Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, які визначають:

1) мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або декількох районів, міст обласного значення, не може бути меншим, ніж два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року (абз. 2 ч. 3 ст. 51 цього Закону);

2) фонд преміювання державного органу встановлюється в розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік й економії фонду оплати праці (ч. 6 ст. 52 цього Закону);

3) загальний розмір місячної або квартальної премії відповідно до особистого внеску державного службовця у загальний результат роботи державного органу, які може отримати державний службовець за рік, не має перевищувати 30% фонду його посадового окладу за рік (абз. 4 ч. 3 ст. 50 цього Закону).

Якщо зважати на норму про визначення посадових окладів із прожиткового мінімуму на 01.01.2018, тоді мінімальний посадовий оклад держслужбовців має становити з 01.01.2019: 1762 грн х 2 = 3524 грн.

Своєю чергою, доопрацьований Мінсоцполітики проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році» передбачає:

1. У схемах посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році вже не буде звичних розмірів посадових окладів. Натомість пропонується ввести коефіцієнти співвідношення до мінімального посадового окладу.

2. Посадові оклади на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів визначатимуться шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або декількох районів, міст обласного значення, що становить 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 року, на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях із копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 грн.

Навіть якщо припустити, що найнижчий посадовий оклад на держслужбі становитиме 3524 грн із 01.01.2019, то це на 924 грн більше, аніж він сягав станом на 01.01.2018, — 2600 грн.

Таке збільшення лише посадового окладу значно перевищить суму індексації, яка склалася у січні 2019 року (138,31 грн), що означатиме відсутність права на індексації в держслужбовців у січні 2019 року. У результаті цього бухгалтерам держорганів доведеться робити вже звичний на початку року перерахунок зарплати.

Посадові особи місцевого самоврядування

Востаннє розміри посадових окладів працівників місцевого самоврядування підвищувалися з 18.05.2018 завдяки постанові КМУ від 10.05.2018 р. № 363.

Отже, підвищення з 18.05.2018 посадових окладів зробило травень 2018 року базовим місяцем для проведення подальшої індексації зарплат посадових осіб і службовців місцевих рад. Надалі, починаючи з ІСЦ за червень 2018 року, заново наростаючим підсумком обчислювали коефіцієнт індексації.

У січні 2019 року в посадових і службових осіб органів місцевого самоврядування з’являється право на індексацію у сумі 82,60 грн (1921 грн х 4,3%).

Робітники, зайняті обслуговуванням держорганів і місцевих рад

Схеми місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, наведено в додатках 1–3 до наказу Мінпраці від 02.10.1996 р. № 77 (далі Наказ № 77).

Однак у п. 1 Наказу № 77 маємо вимогу, за якою розміри місячних окладів (тарифних ставок), прописані в додатках 1–3 до Наказу № 77, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого визначено в примітці 1 додатка 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298.

Це означає, що посадові оклади такої категорії працівників зростають одночасно зі збільшенням посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС.

Тож, востаннє підвищення відбулося з 01.01.2018, а січень був базовим місяцем для проведення подальшої індексації.

У такому разі у січні 2019 року вказані робітники мали б право на поточну суму індексації в розмірі 138,31 грн (1921 грн х 7,2 %).

Однак із 01.01.2019 зростає розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС до 1921 грн.

Якщо брати найнижчу тарифну ставку за схемами, яка сягає 1450 грн, приміром, для прибиральника службових приміщень, то з 01.01.2019 порівняно з 01.01.2018 вона підвищена на:

1450 грн х (1921 грн : 1185 грн) – 1450 грн х (1762 грн : 1185 грн) = 195 грн (з урахуванням заокруглень).

Отже, зважаючи на викладене, сума підвищення перевищить суму поточної індексації, яка склалася у січні 2019 року, тож права на індексацію у цьому місяці вже немає, а починаючи з ІСЦ за лютий 2018 року заново рахуємо коефіцієнт для подальшої індексації. Базовим місяцем стає січень 2019 року.

Микола КИРИЛЬЧУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»