Форми фінансової звітності оновлені в грудні минулого року. Тому під час заповнення фінансової звітності виникає чимало запитань, на яких ми й зосередимо увагу в нашій консультації

У новій редакції наказом Мінфіну від 27.11.2018 р. № 940 викладено Баланс (форма № 1-дс), Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс). Унесені корективи наказом Мінфіну від 27.11.2018 р. № 939 і до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2017 р. № 307 (далі Порядок № 307). Наразі розгляньмо найпоширеніші запитання, що виникають під час заповнення щойно перелічених форм фінансової звітності.

Баланс (форма № 1-дс)

Чи повинна бюджетна установа, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, показувати в Балансі передані їй у користування об’єкти ОЗ, які належать до державної власності?

Заповнюючи Баланс (форма № 1-дс), слід зважати на те, що бюджетна установа складає єдиний Баланс, тобто не може складатися дві форми. Якщо, наприклад, бюджетній установі, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, передано в користування державне майно, воно має обліковуватися на позабалансовому рахунку. На це вказує п. 6 р. IV Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (далі Методрекомендації з обліку ОЗ).

Згідно із цією нормою, основні засоби, які є об’єктами права:

  • комунальної власності та передані суб’єкту державного сектора, який утримується за рахунок коштів державного бюджету на праві оперативного управління, обліковуються в порядку, передбаченому для обліку операційної оренди;
  • державної власності та передані суб’єкту державного сектора, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, відображаються в аналогічному порядку.

Отже, об’єкти ОЗ державної власності, передані в користування комунальній бюджетній установі, відображаються на позабалансовому рахунку 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів». Тому вони не потрапляють до статей Балансу, натомість їх показують у рядку 1311 р. ХІІІ «Розшифрування позабалансових рахунків» форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності».

Чи має дорівнювати сума рядків Балансу (форма 1-дс) 1000 «Основні засоби», 1010 «Інвестиційна нерухомість» та 1020 «Нематеріальні активи» вартості внесеного капіталу, відображеного в рядку 1400 «Внесений капітал» Балансу (з урахуванням виконання технічної проводки з доведення вартості внесеного капіталу до первісної вартості необоротних активів)?