Наразі гаряча пора для бухгалтерів бюджетної установи, адже вони мають у стислі строки заповнити й подати річну фінансову звітність за оновленими формами. Тому розгляньмо, які показники можна порівняти, аби впевнитися, що фінансова звітність заповнена правильно

Насамперед нагадаємо, що не підлягають порівнянню показники бюджетної та фінансової звітності. Проте загальні суми дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетної установи на кінець звітного періоду містить рядок 580 «Разом», відповідно, графи 5 і 9 Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форми № 7д, 7м) і рядок 070 «Разом», відповідно, графи 5 і 6 додатка 27 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнодержавного державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

Тож, підсумувавши на кінець звітного періоду показники дебіторської та кредиторської заборгованості із цих форм, можемо їх порівняти з відповідними статтями Балансу (форма № 1дс): тобто з підсумком рядків 1120–1150 (поточна дебіторська заборгованість) і з підсумком рядків 1540–1575 (поточні зобов’язання).

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору затверджені наказом Мінфіну від 28.12.2017 р. № 1170 (у редакції наказу від 21.12.2018 р. № 1074, далі Методрекомендації). Отже, проаналізуймо, що саме важливо перевірити в показниках фінансової звітності.

Баланс (форма № 1-дс): які показники порівнюються

Передусім нагадаємо: не передбачено порівняння балансової вартості основних засобів із показником внесеного капіталу (стаття 1400 Пасиву Балансу). Які саме показники можна порівняти, наведімо в таблиці 1.