(коментар до наказу Мінфіну від 03.12.2018 р. № 953)

Чинний із 01.01.2019

Коментованим наказом унесено корективи до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі Інструкція № 333). Новацій чимало, і більшість із них продиктована часом, а також запитами розпорядників бюджетних коштів щодо застосування КЕКВ.

Загальні зміни

По-перше, уточнено, що за КЕКВ 2110 «Оплата праці», 2112 «Грошове утримання військовослужбовців» (включаючи одноразову грошову допомогу під час звільнення), 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали», 2250 «Видатки на відрядження» здійснюють видатки й на утримання працівників Служби судової охорони.

По-друге, у пп. 4 пп. 2.1.1 Інструкції № 333 зазначено винагороди й інші виплати, нараховані працівникам, які не перебувають у штаті установи (організації), відповідно до умов цивільно-правового договору (за винятком суб’єктів господарювання), якщо інше не встановлено законом.

По-третє, сплата донарахованих платежів (крім штрафів і пені), визначених контролюючими органами згідно із законодавством, сум боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та відсотків річних від простроченої суми договору здійснюється за тим кодом, за яким має бути проведений основний платіж (п. 1.4 Інструкції № 333). Тож, тепер уточнили, що ця норма стосується лише платежів, визначених контролюючими органами.

Нові видатки за кодом 2240 «Інші послуги (крім комунальних)»

Серед нових й оновлених видатків, які здійснюються за цим кодом, такі: