Незабаром Новорічні свята. Для бухгалтерів вони несуть із собою не лише святкові клопоти, а й додаткові роботи щодо закриття року. Інвентаризація резерву відпусток — одна з таких необхідних процедур. Нагадаємо, що забезпечення створюють для відшкодування майбутніх операційних витрат на оплату відпусток працівникам відповідно до вимог п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» та п. 7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам».
У нашій статті зупинімося на питаннях, які можуть виникнути під час проведення річного перерахунку забезпечення на відпустки

Хто повинен створювати резерв відпусток

Передусім варто переконатися, що облікова політика у частині забезпечень на відпустки працівників підприємства відповідає нормам законодавства. Так, можуть не створювати резерви відпусток згідно з п. 8 р. I П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» юридичні особи, які відповідають критеріям мікропідприємництва, а також платники єдиного податку.

З метою обліку з 2018 року суб’єктів господарювання, які належать до мікропідприємств, визначають згідно з п. 2 ст. 2 Закону про бухоблік (раніше ми керувалися п. 3 ст. 55 ГКУ — не більш як 10 осіб і дохід менш ніж 2 млн євро). Показники таких підприємств на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, мають відповідати щонайменше двом із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів — до 350 тис. євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тис. євро;
  • середня кількість працівників — до 10 осіб.

Отже, якщо ваше підприємство — платник єдиного податку, або є мікропідприємством, то вам необов’язково створювати забезпечення (резерв) на виплату майбутніх відпусток.

Якщо ж ви не врахували зміни критеріїв мікропідприємництва й у 2018 році щомісяця не створювали резерву відпусток, хоча повинні були його розрахувати, то саме час виправити помилку — унести зміни до наказу про облікову політику.

Нагадаємо: згідно з п. 9 П(С)БО 6 «Виправлення помилок» названі вище зміни критеріїв мікропідприємництва є підставою для перегляду положень облікової політики підприємства. Для виправлення помилки 2018 року слід:

  • розрахувати резерви помісячно за 2018 рік у порядку, передбаченому Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291, для субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам на відсоток, обчислений як відношення річної планової суми на оплату відпусток (з урахуванням ЄСВ) до загального планового фонду оплати праці. Розлогіше про порядок нарахування резерву відпусток див. у статтях:
  • нарахувати резерв за Кт субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» у кореспонденції з рахунками витрат (23, 91, 92, 93, 94) залежно від виду робіт, що виконує працівник;
  • відобразити в обліку використання резерву протягом 2018 року, тим часом скоригувавши рахунки витрат на суму нарахованих відпускних і ЄСВ за ними. Таке коригування можна оформити бухгалтерською довідкою. Своєю чергою, важливо врахувати залишок забезпечення на відпустки станом на 01.01.2018. Якщо такого залишку не було, і це відповідає вимогам П(С)БО (тобто згідно з П(С)БО 25 резерв відпусток не нараховувався до 2018 року оскільки підприємство було мікро або платником єдиного податку), то нараховувати відпускні та компенсації за невикористану відпустку за період до 1 січня 2018 року треба у звичайному порядку (без використання резерву).