(коментар до листа Мінсоцполітики від 19.10.2017 р. № 2599/0/101-17)

Починаючи з вересня 2018 року всіх бухгалтерів хвилює питання, як привести найменування посад у штатному розписі, кадрових документах і трудовій книжці у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі Класифікатор професій). Адже страхувальники-роботодавці у вересні (до 20 числа) уперше подавали серпневу звітність із ЄСВ за оновленими формами.

Одним із кардинальних нововведень звітності з ЄСВ стало доповнення новими графами 12–17 таблиці 5 Форми № Д4, у яких необхідно зазначати дані про трудову діяльність працівників.

Так, у разі прийняття, переведення та звільнення працівників у графах 12–14 згаданої таблиці 5 заповнюють: професійну назву роботи, код ЗКППТР, код професії, вибираючи їх із довідника, сформованого на підставі абеткового додатка Б до Класифікатора професій (п. 8 р. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435).

Назва посади в графі 15 таблиці 5 Форми № Д4 має відповідати запису в трудовій книжці, унесеному з дотриманням вимог щодо утворення назв посад згідно з Класифікатором професій.

Аналізуючи Класифікатор професій, знаходимо й професійні назви посад, у яких використовується дефіс. Скажімо, заступник директора департаменту - начальник відділу (код КП — 1229.1), заступник начальника управління - начальник відділу (код КП — 1229.1), інженер-конструктор (код КП — 2149.2), лікар-вірусолог (код КП — 2225.2), провізор-аналітик (код КП — 2224.2) тощо. До того ж наведені подвійні назви посад поєднують в одній назві роботи дві (три) інших за умови їхньої подібності, суміжності та/або приналежності, як правило, до одного розділу додатка А до Класифікатора професій.

Класифікатор професій не передбачає можливості утворення розширених назв посад (об’єднання двох назв посад) через дефіс або наведення уточнень у дужках, крім тих, що передбачено в такому Класифікаторі.