Під час прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 р. № 2628-VIII (далі — Закон № 2628) поза увагою законодавця не лишився й податок на майно. У частині транспортного податку жодних нововведень не передбачено, а ось у норми, присвячені регулюванню податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю, унесено деякі уточнення

Податок на нерухомість

Суворо кажучи, у частині податку на нерухомість передбачена одна зміна.

Так, завдяки Закону № 2628 буде викладено в новій редакції пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ. Починаючи з 01.01.2019, останнім визначатиметься, що не є об’єктом оподаткування будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

Нагадуємо: нині згідно з відповідною нормою не оподатковуються будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.

Як бачимо, законодавець додатково прописав низку нюансів.

По-перше, законодавець конкретизував, що відповідна норма стосується як юридичних, так і фізичних осіб.

Власне, це слушне уточнення. Адже, хоча у пп. 14.1.235 ПКУ й наведено визначення поняття «сільськогосподарського товаровиробника» (яке охоплює в т.ч. і ФОПа), однак призначене воно винятково для цілей гл. 1 р. XIV ПКУ, що регулює питання, пов’язані із застосуванням спрощеної системи оподаткування.

По-друге, на рівні закону прописано, що в контексті пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ будівлями та спорудами сільськогосподарських товаровиробників слід вважати об’єкти нерухомості, віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000.

Завважимо: на практиці відповідне уточнення мало що змінить. Адже контролери вже не перший рік трактують відповідну норму саме таким чином.