Зміни до ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ.
Підстава: пп. 13 п. 2 р. ІІ Закону № 2628.
Набирають чинності 01.01.2019

Із 2019 року ЄСВ установлюється в розмірі 8,41% до визначеної бази нарахування такого внеску для осіб з інвалідністю, які працюють у ФОПів, у т.ч. тих, які обрали спрощену систему оподаткування. Це передбачає нова редакція до ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ.

Які ж нюанси починаючи з 01.01.2019 мають ураховувати ФОПи, у т.ч. і спрощенці, якщо в них працюють особи з інвалідністю?

1. Перехідні виплати. Насамперед ідеться про виплату наприкінці грудня 2018 року  відпускних за дні відпустки у січні 2019 року, а також про виплату лікарняних у січні 2019 року за дні тимчасової непрацездатності, що мали місце в грудні 2018 року. Сюди ж віднесено, зокрема, і донарахування у січні 2019 року сум індексації за минулі місяці.

У такому разі керуймося ч. 4 ст. 9 Закону про ЄСВ:  обчислюємо ЄСВ за минулі періоди виходячи з розміру ЄСВ, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ. А це означає, що до всіх зарплатних виплат особам з інвалідністю, які нараховано й відображено в бухгалтерських документах у грудні 2018 року, застосовуємо ставку 22%, зокрема, до нарахованих відпускних за дні січня 2019 року. Перехідні відпускні надалі перерахунку не підлягають.

Натомість на всі зарплатні виплати, які відображено у січні 2019 року, зокрема, лікарняні за грудень, донараховані за минулі місяці суми заробітку, нараховуємо ЄСВ уже за ставкою 8,41%. Саме так пояснювали ДФС у листі від 22.01.2016 р. № 2074/7/99-99-17-03-01-17 та ПФУ у листі від 04.02.2016 р. № 3647/05-02, коли з 01.01.2016 запроваджувалася нова ставка ЄСВ 22%.

2. Звіт із ЄСВ. Для відображення підприємствами, установами й організаціями працюючим особам з інвалідністю (8,41%):

  • суми нарахованої зарплати, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на які нараховується ЄСВ, відведено рядок 2.2 таблиці 1;
  • нарахованого ЄСВ на такі виплати — рядок 3.2 таблиці 1.

Зважаймо на те що в таблиці 6 Звіту з ЄСВ під час відображення ФОПом виплат працівникам, які мають інвалідність, необхідно використовувати такі коди категорії застрахованих осіб:

  • «2» — сума нарахованої зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. у натуральній формі;
  • «36» — сума допомоги з тимчасової непрацездатності;
  • «43» — сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Водночас нагадаємо: починаючи зі Звіту з ЄСВ за серпень 2018 року, таблицю 1 Звіту з ЄСВ доповнили новими рядками, у яких довідково зазначають, якою мала б бути сума ЄСВ, якби її нараховували на зарплату осіб з інвалідністю за ставкою 22% (а не 8,41%): рядок 3.2.1 таблиці 1 — на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами й організаціями особам з інвалідністю (22%).

Отже, якщо раніше всі ці рядки заповнювали юрособи, то тепер їх використовуватимуть і ФОПи, які мають працюючих осіб з інвалідністю.

Сподіваймося, що до Порядку № 435 вчасно внесуть зміни, і ФОПи зможуть у звітності з ЄСВ за січень 2019 року належним чином відображати заробіток осіб з інвалідністю.

3. Донарахування ЄСВ із розміру мінімальної зарплати. Вимоги щодо нарахування ЄСВ на зарплату з визначенням мінімальної бази нарахування ЄСВ не застосовуються до зарплати працівника з інвалідністю, який трудиться на підприємстві, в установі чи організації, де застосовується ставка 8,41%. Це випливає з вимог абз. 2 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ і п. 9 р. ІІІ  Порядку № 449.

4. Коли застосовуємо пільгову ставку ЄСВ для працівника з інвалідністю. Нарахування ЄСВ у розмірі 8,41% розпочинається з дати встановлення групи інвалідності (але не раніше одержання завіреної копії довідки до акта огляду в МСЕК) та закінчується датою припинення інвалідності (п. 8 р. III Порядку № 449).

Податківці в ІПК від 12.07.2018 р. № 3076/ІПК/25-01-13-06-09 зазначали, що нарахування ЄСВ у розмірі 8,41% на зарплату працюючій особі з інвалідністю здійснюється в період:

  • з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання роботодавцем завіреної копії довідки з акта огляду в МСЕК;
  • до дати скасування інвалідності на підставі рішення даної комісії.

Тим часом до дати одержання завіреної копії вказаної довідки та після дати скасування інвалідності роботодавець нараховує ЄСВ у розмірі 22%.

Микола КИРИЛЬЧУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»