(коментар до постанови Правління Фонду соціального страхування України «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України» від 12.12.2018 р. № 28, далі — Постанова № 28)

Набирає чинності 01.01.2019

Про свої наміри скасувати подання звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, затвердженою постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 р. № 4 (далі Постанова № 4), керівництво Фонду повідомило ще три місяці тому. Тож, страхувальникам залишилося подати тільки останній звіт за підсумками 2018 року — не пізніше 21 січня 2019 року (зважаючи на те що 20 січня припадає на неділю).

Скасування зазначеного звіту Фонд називає оптимізацією звітності, адже всю необхідну інформацію містить оновлена (суттєво розширена) форма заяви-розрахунку, наведена в додатку 1 до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою Правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 12 (даліПорядок № 12). А про виплату коштів застрахованій особі страхувальники інформуватимуть Фонд, надаючи Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку № 12.

Своєю чергою, за підсумками 2018 року потрібно подати Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за формою, наведеною в додатку до постанови Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 р. № 31 (далі Постанова № 31).

Єдине питання, яке виникає, це уточнення в Постанові № 28, що страхувальники мають подати звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП і за формою, затвердженою Постановою № 31, «одноразово». Як це розуміти: що всі страхувальники без винятку мають подати зазначені звіти (навіть пусті «з прочерками») чи що вони звіти подають востаннє за 2018 рік?

Якщо керуватися порядками їх подання, то Ф4-ФСС з ТВП не подається за відсутності зобов’язань перед Фондом і відсутності оборотів за звітний період.  Звіт за формою, наведеною в додатку до Постанови № 31, теж надається лише за наявності заборгованості у страхувальників (до повного її погашення).

Обидві постанови (№ 4 і № 31) втрачають чинність 1 січня 2019 року.

Замість скасованих форм пропонується подавати починаючи зі звітності за І квартал 2019 року лише звітність із заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду.