Уже традиційно під ялиночку ми отримуємо зміни в ПКУ. Цьогоріч оновлення приніс Закон від 23.11.2018 р. № 2628-VIII (далі — Закон № 2628).
Щодо податку на прибуток — зміни точкові та незначні. Кардинальних змін тут немає

Конкретика й уточнення у визначенні «неприбуткових установ»

п. 18 Закону № 2628, зміни до пп. 133.4.1 ПКУ,
застосовується до податкових періодів із 1 липня 2017 року

Умови неприбутковості

Згідно з пп. 133.4.1 ПКУ, аби установа, організація вважалася неприбутковою, треба, щоб вона одночасно відповідала таким умовам:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • унесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • установчі документи (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ (вимога щодо установчих документів не поширюється на бюджетні установи й організації);
  • установчі документи (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація згідно із законом) передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування в дохід бюджету в разі припинення юрособи (унаслідок її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Це не поширюється на об’єднання й асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та на бюджетні установи й організації. У цій умові додали: в разі припинення юрособи установчі документи можуть передбачати передання активів не лише неприбутківцям відповідного виду чи бюджету, а й «іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів)».

Неприбутківці для цілей податку на прибуток

Під час визначення тих, хто є неприбутковими установами, слід керуватися пп. 133.4.1 ПКУ, у якому чітко прописано: ці умови працюють саме «для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств».

Так було й раніше. Тобто фактично нічого не змінюється. Адже загальне визначення неприбуткових установ й організацій наведено ще й у пп. 14.1.121 ПКУ. І воно відсилає до профільного п. 133.4 ПКУ. Тож, уточнення у пп. 133.4.1 ПКУ щодо визначення установ й організацій, які є неприбутковими «для цілей податку на прибуток підприємств», працює для всього ПКУ.

Вочевидь хотіли наголосити, що саме для податкових цілей такі організації, які відповідають умовам із пп. 133.4 ПКУ, є неприбутковими. А ось у цивільному законодавстві згідно з профільними законами неприбутковість своя. Наприклад, кредитні спілки — неприбуткові організації згідно із Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-III, але не є неприбутковими для цілей ПКУ.

Отже, як бачимо, нічого не змінилося. Адже й так фактично всюди, де згадували неприбуткові організації, у ПКУ була приписка «визначена пунктом 133.4 ПКУ» або «внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій» (див., приміром, пп. 72.1.1.1, пп. 140.5.9 ПКУ).