Згідно з договором, в останній робочий день кожного місяця банк списує з нашого поточного рахунку плату за розрахунково-касове обслуговування. Як виправляти облік, якщо через місяць після одного з таких списань комісії банк нас повідомив, що помилково виставив завищену суму комісії на 500 грн.