Працівник із 01.10.2013 р. по 15.10.2013 р. перебував у відпустці без збереження зарплати, а 21.10.2013 р. звільнився. Бухгалтер у графі 15 «Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» таблиці 6 Звіту по ЄСВ записав 21 календарний день, а от у графі 14 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати» помилково не зазначив 15 днів без збереження зарплати. Таблицю 5 Звіту по ЄСВ заповнив правильно. Як виправити помилку?

ВІДПОВІДЬ: Виправлення страхувальником помилок у звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачено Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454 (даліПорядок № 454).

Загальні правила щодо виправлення помилок у звіті прописані в розділі V Порядку № 454. Так, п. 5.2 цього Порядку визначено, що в разі самостійного виявлення страхувальником недостовірних відомостей, які подані після закінчення звітного періоду та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник подає до відповідного територіального органу доходів і зборів необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу й одночасно початкові документи із зазначеними правильними відомостями на одну застраховану особу.

Зазначені правила забороняють змінювати суми нарахованої заробітної плати чи доходу та стосуються лише помилок, допущених у реквізитах страхувальника або застрахованої особи.

У наведеному вище випадку бухгалтер припустився помилки, не заповнивши графу 14 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати» таблиці 6 Звіту по ЄСВ1 (див. тут). Виправити зазначену помилку можна за допомогою форм «Скасовуюча» та «Початкова», поданих на застраховану особу за відповідний період.

Відомості форми «Скасовуюча» повинні бути тотожними даним рядка, у якому допущено помилку в основному звіті (Звіті по ЄСВ, поданому за жовтень). Тобто всі реквізити «Скасовуючої» форми мають ті ж самі значення, що й в основному звіті, у тому числі помилкові. Зокрема, у ситуації, що розглядається, у формі «Скасовуюча» графа 14 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати» не заповнюється, а суми заробітку застрахованої особи та суми внесків відповідають сумам, зазначеним в основному звіті за жовтень (зразок заповнення див. тут).

У формі «Початкова» зазначаються виправлені дані щодо застрахованої особи та інша необхідна інформація (зразок заповнення див. тут). Водночас суми заробітку застрахованої особи та суми єдиного внеску повинні бути ідентичні тим, які зазначені у формі «Скасовуюча».

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI не передбачено застосування до платника єдиного внеску штрафних санкцій за подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі застрахованих осіб, інших відомостей, передбачених цим Законом.

Тетяна ДЗЕРА,

головний спеціаліст Департаменту
персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж ПФУ

1 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів наведений у додатку 4 до Порядку № 454.