(коментар до ІПК ДФСУ від 23.11.2018 р. № 4929/ІПК/16-31-12-04-23)

Суть питання

Чи включають до складу доходу юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи грошові кошти, унесені засновниками як додатковий капітал без зміни розміру статутного капіталу?

Позиція ДФС

Відповідно до п. 292.1 ПКУ, доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ.

До складу доходу, визначеного ст. 292, не включаються суми коштів і вартість майна, унесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника (пп. 8 п. 292.11 ПКУ).

Згідно з положеннями Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (даліІнструкція № 291), рахунок 42 «Додатковий капітал» призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених активів перевищує їхню номінальну вартість, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, й інші види додаткового капіталу, зокрема, інші внески засновників понад зареєстрований статутний фонд, які вносяться без рішень про зміну розміру статутного капіталу.

Оскільки чинними нормами ПКУ передбачено, що в дохід платника єдиного податку не включаються суми коштів, унесені засновниками до статутного капіталу такого платника, а внески учасниками підприємства в додатковий капітал здійснюються понад статутний капітал без рішень про зміну його розміру, то такі кошти обкладаються єдиним податком у повному обсязі.