(коментар до ІПК ДФСУ від 08.11.2018 р. № 4730/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Суть питання. Як вітчизняні П(С)БО, так і міжнародні стандарти для достовірного відображення запасів у фінансовій звітності наказують відображати їх за найменшою ціною: за собівартістю чи у сумі чистої вартості реалізації. Загалом ідеться про створення на дату балансу так званого «резерву» під знецінення запасів. У зв’язку із цим постає питання про податкові наслідки такого знецінення запасів. Особливо воно актуальне для тих прибутківців, які звітують у повнокоригувальному режимі.

Так, пп. 139.1.1 ПКУ наказує прибутківцю збільшити бухфінрезультат до оподаткування на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат. А в разі використання такого резерву — є можливість зменшити фінрезультат на відповідну суму згідно з пп. 139.1.2 ПКУ.

Проте, чи діятиме така різниця в описаній ситуації зі знеціненням запасів — податківці розповіли в коментованій ІПК.

Позиція ДФСУ. На думку контролерів, якщо підприємство вирішило здійснювати уцінку через створення резерву (забезпечення) знецінення запасів, то в такому випадку виникають різниці згідно з п. 139.1 ПКУ для коригування фінансового результату до оподаткування.

Позиція редакції. Насправді з такою позицією фіскалів погодитися дуже складно. Адже створений у цьому разі із використанням контрактивного рахунка резерв жодним чином не варто ототожнювати із забезпеченнями, для яких і прописані різниці з пп.пп. 139.1.1 та 139.1.2 ПКУ. Ми вважаємо, що таке знецінення в бухобліку має пройти повз податкові коригування. Пояснімо докладніше наші міркування щодо цього.

За загальним правилом п. 24 П(С)БО 9 «Запаси», на дату балансу запаси необхідно відображати за найменшою з двох величин: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації.

Нагадаємо

Чиста вартість реалізації — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

Таке саме правило зазначено й у параграфі 9 МСБО 2 «Запаси».

Вітчизняна система бухстандартизації свідчить про те, що суму уцінки первісної вартості до чистої вартості реалізації слід списати до складу інших операційних витрат (п. 27 П(С)БО 9, п. 5.8 Методичних рекомендацій із бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2, даліМетодрекомендації № 2).