На підприємстві немає колективного договору та профспілки. Мінпраці в листі від 03.08.2005 р. № 18-441-1 зазначало, що коригування здійснюють за умови, якщо підвищені посадові оклади всім працівникам.
Чи обов’язково проводити коригування середньої зарплати, якщо оклад підвищено одному або декільком працівникам? Чи потрібно коригувати на коефіцієнт підвищення суми доплати до мінзарплати, індексації, лікарняних, декретних, премій?

ВІДПОВІДЬ: Коригування заробітку в разі підвищення посадового окладу в розрахунковому періоді чи під час збереження середньої зарплати мають проводити всі підприємства.

Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки й інших оплачуваних відпусток встановлюється КМУ (ч. 2 ст. 21 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР). На реалізацію цієї норми було прийнято Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі Порядок № 100).

Основні правила проведення коригування

Коригування заробітку (середньої зарплати) проводять у випадку, якщо в розрахунковому періоді або в періоді збереження середнього заробітку відбулося підвищення окладів (п. 10 Порядку № 100). Ця норма є обов’язковою для всіх підприємств незалежно від форми власності й підпорядкування, і тому коефіцієнт коригування повинен застосовуватись обов’язково всіма підприємствами.

Відсутність колдоговору та профспілки на підприємстві не дає підстав не проводити коригування середньої зарплати, обчисленої відповідно до Порядку № 100. Пояснімо чому.

По-перше, якщо на підприємстві немає колдоговору, то всі питання, пов’язані з оплатою праці, повинні регулюватися нормативним актом роботодавця, погодженим із профспілкою або іншим органом, що представляє трудовий колектив. Зазвичай це — положення про оплату праці, яке затверджується наказом керівника за погодженням із профспілкою чи з іншим органом, уповноваженим представляти трудовий колектив. Відсутність колдоговору чи положення про оплату праці є порушенням вимог ч. 2 ст. 97 КЗпП і належить до інших порушень законодавства про працю.

Однак, навіть якщо названих документів на підприємстві немає, це не означає, що підприємство має право не проводити коригування заробітку під час нарахування відпускних — якщо в розрахунковому періоді (чи в періоді збереження середньої зарплати) відбулося підвищення окладів. Адже таке коригування передбачене п. 10 Порядку № 100.