Зведені податкові накладні, які реєструють у ЄРПН із 01.12.2018, позначають у першому рядку спеціального поля в лівому верхньому куті податкової накладної цифровим кодом, а не універсальною позначкою «Х». Цей код — цифри від 1 до 4 — ідентифікують підставу, за якою склали податкову накладну (див. таблицю 1). Такий код ознаки треба відрізняти від типу причини — зараз від 01 до 15, за яким податкову накладну не видають покупцеві. Його вказують у комірках останнього рядка спеціального поля в лівому верхньому куті податкової накладної.

Своєю чергою, зведені податкові накладні, які направляють на реєстрацію до ЄРПН із 01.12.2018, кодуватимуть одразу обома шифрами: і новим кодом ознаки, і вже звичним типом причини.

Таблиця 1

Код ознаки

Тип зведеної податкової накладної

1

у разі нарахування компенсуючих ПДВ-зобов’язань за п. 198.5 ПКУ;

2

у разі нарахування компенсуючих податкових зобов’язань за п. 199.1 ПКУ;

3

у разі складання зведених податкових накладних на загальну суму перевищення мінімальної бази над фактичною ціною постачання (особливості заповнення яких викладено в п. 15 Порядку № 1307);

4

у разі складання зведених податкових накладних на ритмічні або безперервні постачання (п. 19 Порядку № 1307)

Наразі розгляньмо окремі коди ознак і пов’язані з ними зведені податкові накладні.

Коди ознаки 1 і 2: умовні постачання та часткове використання в оподатковуваних операціях

Ознака 1 супроводжуватиме податкові накладні, які складають відповідно до п. 198.5 ПКУ (п. 11 Порядку № 1307 ). Ідеться про ситуації, коли платник ПДВ спрямовує придбані з ПДВ товари/послуги або для невиробничого використання (тип причини невидачі 04), або для операцій, які не є об’єктом оподаткування (тип причини 08), або для операцій, що звільнені від оподаткування (тип причини 09), або для використання не в господарській діяльності (тип причини 13).

  Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307, з урахуванням змін, унесених наказом Мінфіну від 17.09.2018 р. № 763

У разі якщо надалі товари/послуги починають використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, платник ПДВ може зменшити суму податкових зобов’язань. Для цього він складає розрахунок коригування до податкової накладної.

Зведені податкові накладні з кодом 2 оформлюють у випадку нарахування ПДВ-зобов’язань згідно з п. 199.1 ПКУ (п. 11 Порядку № 1307). Тут ідеться про одночасне часткове використання придбаних із ПДВ товарів/послуг в оподатковуваних операціях, а частково — ні. Таку податкову накладну складають не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

Правила складання зведених податкових накладних із кодами ознак 1 та 2 схожі: в обох видах не заповнюють графи 3.1, 3.2, 3.3, 5–9, 12 розділу Б. У заголовній частині в полі для найменування покупця платник податку вказує власні дані, але як ІПН уписує умовний номер 600000000000. А замість опису (номенклатури) постачання в графі 2 розділу Б фіксують відомості про дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку під час постачання йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання.