Роботодавець має право розірвати трудовий договір у разі прогулу працівника без поважних причин, тобто відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня