Однією з галузей сільського господарства є тваринництво. Розгляньмо на прикладах облік притаманних для цієї галузі господарських операцій

Надходження тварин на підприємство

Приклад 1

Сільгосппідприємство (платник ПДВ) передплатило постачальникові 84000 грн, у т.ч. ПДВ — 14000 грн за договором про придбання тварин.

На підприємство надійшли тварини, з них для поповнення основного стада на суму без ПДВ — 50000 грн, для відгодівлі — 20000 грн.

Тварини основного стада зараховані до складу довгострокових біологічних активів.

Бухгалтерський облік див. у таблиці 1.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік надходження тварин на сільгосппідприємство

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Попередня оплата за договором

371

311

84000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

641

644

14000

3

Отримано тварини для:

  • поповнення основного стада;
  • вирощування та відгодівлі

 

155

21

 

631

631

 

50000

20000

4

Зараховано зобов’язання за раніше відображеним податковим кредитом із ПДВ

644

631

14000

5

Зараховано зобов’язання між передоплатою й отриманими тваринами

631

371

84000

6

Оприбутковано тварини основного стада до складу довгострокових біологічних активів

16

155

50000

Придбаних тварин зараховують на баланс за первісною вартістю, яка визначається стосовно тварин (п. 7 П(С)БО 30 «Біологічні активи»):

  • основного стада відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби»;
  • для вирощування та відгодівлі згідно з П(С)БО 9 «Запаси».

Причому придбаних тварин основного стада спершу відображають у складі капітальних інвестицій на субрахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів», а потім зараховують до складу довгострокових біологічних активів: Дт 16 Кт 155. Оформлюють зарахування Актом приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) (форма № ДБАСГ-2).

Зокрема форма й особливості її заповнення встановлені Методичними рекомендаціями щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів, затвердженими наказом Мінагрополітики України від 21.02.2008 р. № 73 (даліМетодрекомендації № 73).