Укладено договір купівлі-продажу товарів. Умовами договору передбачено розрахунок векселем, який покупець видає продавцеві на суму заборгованості за відвантажені товари. Також у договорі прописано про надання продавцем декількох видів післяпродажних знижок, які надаються покупцеві за виконання певних умов.
З’ясуймо:
• чи може вексель оплачуватися частковими платежами;
• чи має право продавець надавати знижку (коригувати ціну договору) після отримання векселя від покупця;
• чи можуть сторони провести взаємозалік зобов’язання покупця за векселем із зобов’язанням продавця надати знижку;
• чи може продавець повернути покупцеві неоплачений або частково оплачений вексель.
Також розгляньмо, як відобразити всі операції в бухгалтерському обліку продавця

Передусім нагадаємо, що вексель (простий або переказний) — це борговий цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу певну суму власнику векселя (векселедержателю) (п. 2 ч. 5 ст. 3 та ч. 1 ст. 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV).

Далі розгляньмо, за яких умов можна скористатися векселем для проведення розрахунків.

Вимоги щодо видачі векселя

У ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2374-III (даліЗакон № 2374) перелічено обов’язкові вимоги щодо видачі векселів, як-от:

  • видавати переказні та прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;
  • на момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов’язання, сума якого має бути не меншою за суму платежу за векселем;
  • умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов’язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі;
  • у разі видачі (передання) векселя згідно з договором припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за цим договором і виникають грошові зобов’язання стосовно платежу за векселем.

Таким чином, умовою договору купівлі-продажу товарів може бути передбачено розрахунок векселем, який покупець видає продавцеві на суму заборгованості за відвантажені товари. Тим часом сума платежу за векселем може дорівнювати або бути меншою, ніж зобов’язання за фактично поставлені товари. Тобто визначена у векселі сума грошей може становити 100% або менше відсотків від суми зобов’язання за придбані покупцем товари. Тож, умови письмового договору можуть передбачати частково проведення розрахунків із застосуванням векселя (наприклад, 85%) і частково — у грошовій формі (наприклад, 15%).

Строк платежу за векселем

У векселі має бути зазначено строк платежу (ст. 1, ст. 75 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, даліУніфікований закон). Однак простий або переказний вексель, строк платежу в якому не вказаний, вважається таким, що підлягає оплаті за пред’явленням (ст. 2, ст. 76 Уніфікованого закону).