Аби прощання з ПДВ відбулося безболісно, платникові слід знати, які процедури, пов’язані зі зміною статусу, на нього чекають. А також що йому варто зробити ще до дати анулювання, а на що втрата ПДВшного статусу не вплине

Умовний продаж залишків

Так прийнято називати нарахування податкових зобов’язань на вимогу п. 184.7 Податкового кодексу України (даліПКУ). Цей пункт зобов’язує ПДВшника в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ нарахувати податкові зобов’язання виходячи зі звичайної ціни товарів/послуг або необоротних активів, якщо:

  • такі товари/послуги та необоротні активи не були (й очевидно, через анулювання ПДВ-реєстрації не будуть) використані в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності;
  • суми вхідного ПДВ за такими товарами/послугами та необоротними активами були включені до складу податкового кредиту.

Зауважимо

Анулювання реєстрації платника ПДВ згідно з п. 5.11 р. V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130, здійснюється на дату:

  • подання заяви платником ПДВ про анулювання реєстрації;
  • прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації;
  • зазначену в судовому рішенні;
  • припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції чи закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ;
  • що передує дню втрати особою статусу платника ПДВ.

Тим часом датою анулювання реєстрації платника ПДВ вважають дату, що настала раніше.

Без умовного продажу відбувається анулювання ПДВ-реєстрації внаслідок реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону (п. 184.7 ПКУ).

Звісно, уникнути такого нарахування можна й тоді, коли в платника ПДВ на дату анулювання відсутні залишки не використаних в оподатковуваних ПДВ операціях товарів/послуг і необоротних активів. Але таких ідеальних випадків майже не буває. Єдине, що тут можна зробити, — це мінімізувати такі залишки на дату анулювання, зокрема використати їх до цієї дати в оподатковуваних ПДВ операціях. Тобто якщо платник ПДВ зацікавлений забезпечити контрагента податковим кредитом, то варто ще до дати анулювання провести першу подію за постачанням (відвантажити товари (надати послуги) або отримати передоплату).

Отже, умовний продаж визнають, якщо на дату анулювання ПДВ-реєстрації в платника в обліку фігурують не використані в оподатковуваних ПДВ операціях основні засоби, нематеріальні активи, малоцінні необоротні матеріальні активи, капінвестиції, товари, сировина, матеріали, готова продукція, незавершене виробництво, дебіторська заборгованість за оплаченими, але не отриманими товарами/послугами, необоротними активами, за якими суми ПДВ було включено до податкового кредиту тощо.

Докладніше про звичайні ціни для нарахування податкових зобов’язань із ПДВ за п. 184.7 ПКУ див. у матеріалі «Добровільне зняття з реєстрації платника ПДВ: процедура та податкові наслідки» газети № 242/2018.