Доля податкових збитків реорганізованого підприємства останнім часом хвилює багатьох. Зокрема, чи може правонаступник скористатися таким від’ємним значенням. Якої думки фіскали щодо цього та чи є шанс у такий спосіб зменшити свій прибуток до оподаткування без залучення суду? Про це читайте в нашій публікації

Податкові правила: жодних протиріч

Загальне правило зменшення оподатковуваного прибутку міститься в пп. 134.1.1 та пп. 140.4.2 ПКУ. Згідно з ним прибутківець, незалежно від рішення про застосування різниць, має право зменшити прибуток до оподаткування на минулорічні податкові збитки.

Так, зважаючи на пп. 140.4.2 ПКУ, підприємству дозволяється зменшувати фінрезультат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Своєю чергою, цю норму застосовують відповідно до п. 3 підрозділу 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ. Останній, зокрема, мовить про врахування податкових збитків, що виникли до 01.01.2015.

Наголошуємо: жодних заборон на врахування правонаступником податкового збитку реорганізованого підприємства ПКУ не містить.

Водночас пам’ятаймо: за умови реорганізації шляхом об’єднання двох або більше платників податків в одного (з ліквідацією тих платників податків, що об’єдналися) об’єднаний платник податків набуває всіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу кожного з приєднаних платників. Такий порядок закарбовано у пп. 98.2.2 ПКУ.

Тим часом у п. 98.9 ПКУ зазначено: якщо сума надміру сплачених грошових зобов’язань або невідшкодованих податків і зборів підприємства, що реорганізується, перевищує суму грошових зобов’язань чи податкового боргу з інших податків, то сума перевищення перераховується в розпорядження правонаступників такого платника податків.

Аналогічні правила встановлює також профільно-юридична ст. 104 Цивільного кодексу України (даліЦКУ): наслідком припинення підприємства є перехід прав, майна й обов’язків до правонаступника.

Іще одна цікава деталь прихована власне в процесі реорганізації. Під час припинення юрособи шляхом реорганізації відповідна комісія складає передавальний акт або розподільчий баланс. У такому документі закріплено правонаступництво щодо всіх зобов’язань підприємства, що припиняється, усіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, стосовно яких між сторонами виник спір (ст. 107 ЦКУ).

А з облікової точки зору необхідно звернути увагу на п. 5 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Згідно з останнім, якщо підприємство внаслідок придбання його активів ліквідується, то починаючи з дати придбання покупець відображає в балансі активи та зобов’язання придбаного підприємства. А тому і податкові борги ліквідованого підприємства, і його податкові збитки впливають на бухфінрезультат правонаступника.