На початку 2015 року в підприємства виникла переплата з податку на прибуток. За результатами 2015 року та двох наступних років (2016 і 2017 років) платник податку задекларував збитки. Тож переплату впродовж цих трьох років так і не зарахували в погашення грошових зобов’язань із податку на прибуток. Чи можна тепер щось зробити із цією переплатою?

ВІДПОВІДЬ: У цьому випадку контролери можуть списати переплату з податку на прибуток за умови, якщо протягом 1095 днів платник податку так і не подав заяви на її повернення. Після цього повернути таку переплату чи зарахувати її в погашення грошових зобов’язань буде неможливо. Пояснімо.

Згідно з нормами пп. 14.1.115 ПКУ, надміру сплачені грошові зобов’язання — це суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

Своєю чергою, пп. 17.1.10 ПКУ передбачено право платника податків на залік або повернення надміру сплачених, а також надміру стягнених сум податків і зборів, пені та штрафів.

Зауважимо

Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платникові податків, лише якщо в нього немає податкового боргу. Тоді за рахунок надміру сплачених сум такого платежу відбувається погашення цього податкового боргу. Причому без заяви платника податків.

(п. 43.1 і пп. «а» п. 87.1 ПКУ)

До того ж ПКУ визначено умови для повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, а саме:

  • для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є обов’язковим подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми (п. 43.3 ПКУ);
  • заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їхнє відшкодування у випадках, передбачених ПКУ, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення цієї переплати чи отримання права на таке відшкодування (п. 102.5 ПКУ).

Отже, повернути надміру сплачені грошові зобов’язання платник податків може протягом 1095 днів і за умови подання відповідної заяви. Тим часом відлік 1095 днів розпочинається за днем здійснення переплати.