Податковий збиток, який був у поточному звітному періоді, упливає на базу оподаткування наступних звітних періодів, зокрема, зменшує її. І коригування бази на збиток можна здійснити як тим платникам, що використовують різниці з податку на прибуток, так і тим, хто відмовився від різниць.

Як проводити зменшення бухфінрезультату на збиток і в яких рядках декларації відображати — читайте в нашій статті.

Що таке податковий збиток

Податковий збиток — це від’ємне значення об’єкта обкладення податком на прибуток за звітний період. Його відображають у рядку 04 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

Фрагмент декларації

Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ) (+, -)

04

Звісно, податковий збиток може не збігатися з бухгалтерським збитком звітного періоду, зазначеним у ф. № 2 (у рядку 2295 ф. № 2 чи рядку 2290 ф. № 2-м, № 2-мс). Адже податковий збиток розраховують від бухфінрезультату до оподаткування (рядок 02 декларації) плюс/мінус податкові різниці (рядок 03 РІ декларації). Та якщо база оподаткування виявилася від’ємною, такий мінус записують у рядку 04.

Тож, у тих підприємств, які використовують різниці з податку на прибуток, зазвичай податковий збиток ≠ бухгалтерському збитку.

Що далі відбувається з податковим збитком?

Значення від’ємного об’єкта оподаткування за звітний рік стає різницею з податку на прибуток у наступному періоді (році) — до повного «погашення».

Податковий збиток — різниця з податку на прибуток

Як ми вже сказали, базу обкладення податком на прибуток розраховують шляхом коригування бухфінрезультату до оподаткування звітного періоду на різниці з податку на прибуток.

Одна з таких різниць — це податковий збиток минулих років.

Згідно з пп. 140.4.2 ПКУ бухфінрезультат до оподаткування зменшують на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.