(коментар до постанови ВС/КАС від 25.04.2018 р. у справі № 804/2806/17)

Суть справи. За результатами перевірки Держпраці виявлено порушення п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442 (далі Порядок № 442), у частині недотримання строку проведення атестації, оскільки останню атестацію робочих місць здійснено у 2008 році та подовжено дію цього наказу наказом директора підприємства від 8 січня 2014 року. Проте підприємство (позивач) уважає, що рішеннями судів попередніх інстанцій не спростовані факти стосовно питання атестації робочих місць, а саме: результати атестації застосовуються впродовж 5 років до проведення атестації та впродовж 5 років — після. Саме тому результати атестації 2008 року діють по 2018 рік включно, а результати атестації 2017 року діятимуть і на період після 2013 року та до 2022 року. Тож, підприємство продовжило відстоювати власну позицію у Верховному Суді, звернувшись із касаційною скаргою.

Рішення суду. ВС/КАС погодився з аргументами, викладеними судами першої та апеляційної інстанцій.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, у строки, передбачені колдоговором, але не рідше ніж раз на 5 років (п. 4 Порядку № 442).

Своєю чергою, Роз’ясненням про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 21.08.2000 р. № 205 (даліРоз’яснення № 205), передбачалося, що в окремих ситуаціях за скрутного фінансово-економічного становища, що склалося на підприємстві з незалежних від нього причин, для проведення атестації робочих місць, де не відбулися докорінні зміни умов і характеру праці, можливе використання результатів санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу, отриманих під час попередньої атестації.

Водночас має бути затверджений наказом по підприємству за узгодженням із місцевою державною експертизою умов праці, головним державним санітарним лікарем, відповідно, АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, об’єктів, що мають особливий режим роботи, та з виборним органом профспілки й уповноваженим трудового колективу підприємства з питань охорони праці план-графік проведення атестації цих робочих місць у повному обсязі у разі поліпшення фінансово-економічного становища підприємства, але не пізніше як через рік, за рахунок фонду охорони праці або інших коштів підприємства.

Зважаючи на викладене вище, висновується, що чинним законодавством України не передбачено можливості подовження строків дії атестації робочих місць за умовами праці для встановлення пільг і компенсацій на власний розсуд підприємства, у т.ч. і на невизначений строк.

Тим часом ВС/КАС додає: результати атестації застосовуються впродовж 5 років після затвердження її результатів. Подовження строків дії атестації робочих місць за умовами праці на більший строк чинним законодавством не передбачено. Отже, посилання скаржника на дію атестацій протягом 5 років до і 5 років після неї суд вважає безпідставним та відхиляє.

Коментар. Згаданий п. 4 Порядку № 442 розрізняє лише два види атестації робочих місць за умовами праці:

  • чергову — проводиться в строки, передбачені колдоговором, але не рідше ніж раз на 5 років;
  • позачергову — проводиться в разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці.