На підприємстві працює 10 бухгалтерів із різними окладами. Звісно, у них посадові обов’язки відрізняються за складністю, вони зафіксовані в трудовому договорі (у якому вказано відповідний оклад) і посадовій інструкції. У діючій тарифній сітці підприємства зазначено одну посаду — бухгалтер — з посадовим окладом у діапазоні від 8000 до 12000 грн. Чи може бути така різниця в окладах за однією посадою?

ВІДПОВІДЬ: На практиці доволі часто трапляється так, що підприємства для однієї посади установлюють діапазон («вилку») розміру посадового окладу. Проте великий розрив між розмірами посадових окладів за однією посадою має бути обґрунтованим, а під час визначення посадового окладу мають ураховуватися кваліфікаційні вимоги для обіймання відповідної посади та досвід і якість роботи. Якщо ж «вилка» установлена для посади бухгалтера,то аналогічні «вилки» розміру посадового окладу мають бути встановлені й для інших посад працівників.

Як установлюється діапазон («вилка») розміру посадового окладу?

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) (ч. 4 ст. 96 КЗпП).

У колдоговорі чи іншому локальному документі підприємства встановлюють міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів) залежно від складності робіт, організаційно-правового рівня посади, функцій, що виконує підрозділ, у якому працює той чи інший працівник, й інших умов праці.

Схеми посадових окладів — це повний перелік найменувань посад, необхідних для нормального функціонування підприємства, для кожної з яких визначено розміри посадових окладів.

Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення можуть установлюватися в певному діапазоні («вилки») ставок (окладів). Така «вилка» посадових окладів дозволяє диференціювати рівень оплати працівників, які виконують однакову роботу з різними результатами, сприяє підвищенню їх кваліфікації, відповідальному ставленню до своїх обов’язків (див. лист Мінсоцполітики від 23.11.2016 р. № 1587/13/8416).

Фактичний оклад конкретного спеціаліста встановлюють (у межах так званої «вилки») з урахуванням ситуації на ринку праці, особистих якостей та заслуг працівника, його завантаженості й напруженості праці, що не є порушенням трудового законодавства. Для застосування діапазонів («вилок») окладів провадиться атестація працівника, і за результатами атестації встановлюється оклад у межах діапазону по посаді, на якій працівник працює.

У штатному розписі встановлюється фіксований розмір посадового окладу (тарифної ставки) (див. листи Мінсоцполітики від 17.03.2017 р. № 741/0/101-17/282, від 28.12.2016 р. № 1812/0/101-16/284).

Як установлюється посадовий оклад бухгалтеру залежно від освіти та кваліфікації?