Положення про оплату праці — один із найпоширеніших локальних актів, які підприємство чи організація розробляє та затверджує самостійно.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій та винагород установлюються роботодавцем, і після погодження з профспілкою (представником колективу) фіксують їх саме в положенні про оплату праці.

Про те, як має бути підготовлено та затверджено цей локальний акт, ми наразі й розповімо

Де зазначити умови оплати праці на підприємстві

Кожне підприємство, на якому працюють наймані працівники, має врегулювати питання нарахування та виплати заробітної плати за допомогою положення про оплату праці, у якому фіксують:

— системи оплати праці;

— доплати, надбавки компенсаційного та стимулюючого характеру;

— порядок нарахування й виплати заробітної плати.

Традиційно внутрішня «кухня» роботодавця щодо отримання винагороди його працівниками функціонує з огляду на норми колективного договору. Саме там зазвичай закріплюють загальні вимоги щодо оплати праці. Конкретизація їх за кожним окремим працівником відбувається в укладеному з останнім трудовому договорі (контракті). Безпосередньо нормативними актами це не встановлено, але, зважаючи на практику, утворився підхід, за яким положення про оплату праці є обов’язковим додатком до колективного договору.

Розроблення проекту положення про оплату праці повністю покладається на роботодавця. Сам проект положення про оплату праці розробляють окремі посадовці чи структурні підрозділи — ті, хто, завдяки своїм посадовим обов’язкам, дотичні до питань організації праці та заробітної плати (бухгалтерія, відділ кадрів, відділ організації праці та заробітної плати тощо).

Затвердження положення як самостійного акта покладається на керівника підприємства, якщо установчими документами це питання не належить до компетенції засновника (засновників) юрособи. А якщо таке положення є складником колдоговору, то чинності воно набуде в межах легітимізації власне колдоговору.