Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Який посадовий оклад брати для розрахунків (зі штатного розпису чи з трудового договору) у випадку, якщо вона:
• принесла новий листок непрацездатності по вагітності та пологах;
• вирішила звільнитися під час відпустки по догляду за дитиною?

ВІДПОВІДЬ: Підприємства самостійно встановлюють у колективному договорі форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород й інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

У разі якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або вповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а за умови його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ч. 2 ст. 97 КЗпП).

Конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, а також надбавок, доплат, премій і винагород установлює власник або вповноважений ним орган, зважаючи на вимоги, передбачені ч. 2 ст. 97 КЗпП (ч. 3 ст. 97 цього Кодексу). Тому якщо на підприємстві встановлені система оплати праці, схема посадових окладів, то в разі підвищення окладів за посадами у штатному розписі, відповідні зміни мали б уноситися до трудового договору.

Тож потрібно узгодити посадовий оклад у трудовому договорі за посадою, яку обіймає працівниця, зі встановленим окладом за її посадою у штатному розписі. Звісно, розрахунки мають здійснюватися виходячи з посадового окладу бухгалтера, установленого системою оплати праці та штатним розписом. Чому?

По-перше, у працівниці, яка йде у відпустку по вагітності та пологах, не може бути встановлений посадовий оклад (4200 грн), якщо мінімальний оклад, установлений тарифною сіткою на підприємстві, скажімо, становить 8000 грн. Адже посадовий оклад установлюється для відповідної посади й не залежить від того, перебуває жінка у відпустці по догляду за дитиною до трьох років чи ні.