У матеріалі «Обов’язкова інвентаризація: випадки, строки й обсяги її проведення» газети № 225/2018 ми розглянули обставини, за яких проведення інвентаризації не уникнути. А ось як бути, якщо підстава для інвентаризації є, а можливості її провести об’єктивно немає у зв’язку з перебуванням активів на непідконтрольній території (тимчасово окупованій території  чи території проведення антитерористичної операції )?

  Згідно із ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII, тимчасово окупованою територією є:

1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) надра під територіями, зазначеними в п.п. 1 та 2, і повітряний простір над цими територіями.

 Територія проведення антитерористичної операції — територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14.04.2014 р. № 405/2014 (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р. № 1669-VII).

Розпочнімо з головного: відсутність доступу до активів у зв’язку з їх перебуванням на непідконтрольній території не скасовує обов’язку проведення інвентаризації.

Однак Мінфін потурбувався про такі випадки, доповнивши наприкінці 2014 року розділ І Положення № 879  пунктом 8, згідно з яким підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, у яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств.