(коментар до листа Держпраці від 24.09.2018 р. № 4501/4/4.3-зв-18)

Суть проблеми. Невідповідність найменування посади у штатному розписі та трудовій книжці працівника тим професіям і посадам, які визначені Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (даліКласифікатор професій), затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327, — питання ненове. І час від часу воно постає в кадровиків та бухгалтерів. Проте активізувалося воно з вересня 2018 року у зв’язку з тим, що вперше за серпень 2018 року страхувальникам (роботодавцям) довелося формувати оновлену таблицю 5 Звіту з ЄСВ. А її доповнили новими реквізитами, у яких потрібно заповнювати дані про:

  • професійну назву роботи (вибираємо з додатка А (професійних назв робіт за класифікаційними угрупуваннями) або з абеткового покажчика додатка Б (професійних назв робіт в алфавітному порядку) Класифікатора професій);
  • код ЗКППТР (указують код Загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифних розрядів відповідно до Класифікатора професій);
  • код класифікатора професій (має відповідати професійній назві роботи згідно з Класифікатором професій);
  • посаду (відображають назву посади працівника згідно із записом у трудовій книжці).

Детальніше про заповнення цих реквізитів таблиці 5 Звіту з ЄСВ ішлося в матеріалі «Заповнюємо оновлену таблицю 5 Форми № Д4» газети № 191/2018.

Тож у переважної більшості роботодавців почали виникати ситуації, коли їм необхідно привести назви посад у відповідність із Класифікатором професій.

Проте, чи може та на скільки оштрафувати Держпраці в разі виявлення назв посад, які не відповідають Класифікатору професій?

Позиція Держпраці. До трудової книжки записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників і службовців згідно з найменуваннями професій та посад, зазначених у Класифікаторі професій. Цього вимагає п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58 (даліІнструкція № 58).