Наше підприємство — платник податку на прибуток (дохід за рік — понад 20 млн грн) використовує різниці з податку на прибуток.
У III кварталі 2018 року було проведено уцінку інвестиційних сертифікатів на суму 40000 грн. Інших переоцінок цінних паперів за три квартали 2018 року не було.
Чи виникають ціннопаперові різниці під час переоцінки? Якщо так, то в якому рядку декларації їх відобразити?

ВІДПОВІДЬ: Так, у цьому випадку виникатиме окрема різниця від переоцінки, яка збільшує бухфінрезультат до оподаткування. Пояснімо.

Переоцінка цінних паперів

Безперечно, інвестиційний сертифікат є цінним папером (пп. «в» п. 1 ч. 5 ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV). А в розумінні бухобліку — фінансовою інвестицією.

Бухоблік переоцінки

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення чи обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображають за справедливою вартістю (п. 8 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»). Справедливою вартістю для цінних паперів є поточна ринкова вартість на фондовому ринку, а за відсутності такої — експертна оцінка (див. додаток до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»).

І якщо на дату балансу первісна вартість відрізняється від справедливої — відображають дооцінку/уцінку фінінвестицій: у разі збільшення вартості фіксують інший дохід на субрахунку 740 «Дохід від зміни вартості фінансових інструментів», у разі зменшення вартості — витрати на субрахунку 940 «Витрати від первинного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» або на субрахунку 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій».

Податкові різниці

Різниці, зазначені в р. ІІІ ПКУ (у т.ч. і «ціннопаперові»), застосовують підприємства, які мають бухдохід за останній рік понад 20 млн грн або ж дохід менший за цю суму, проте вони не скористалися правом відмовитися від різниць (пп. 134.1.1 ПКУ).