Купуємо послуги водоканалу, а саме «послуги з водопостачання та водовідведення». Податкові накладні постачальник нам виписує за оплатами.
Чи потрібно для таких сум вхідного ПДВ ставити відмітку в графі 4 «ознака касового методу» таблиці 2 додатка Д5 і заповнювати підсумковий рядок «усього за касовим методом відповідно до п. 187.10 ст. 187 Кодексу»?

ВІДПОВІДЬ: Відмітку в графі 4 «ознака касового методу» таблиці 2 додатка Д5 до декларації з ПДВ проставляють лише платники ПДВ, які застосовують касовий метод відповідно до п. 187.10 ПКУ. Тож, з’ясуємо, хто належить до таких касовиків.

За приписами п. 187.10 ПКУ, касовий метод застосовують платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ (крім скрапленого), послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, послуги водопостачання та водовідведення, послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла:

  • фізичним особам;
  • бюджетним установам, не зареєстрованим як платники ПДВ;
  • житлово-експлуатаційним конторам;
  • квартирно-експлуатаційним частинам;
  • ОСББ;
  • іншим платникам ПДВ, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців із метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) в рахунок компенсації їх вартості.

Отже, касовий метод ПДВ-обліку згідно з п. 187.10 ПКУ застосовують лише платники ПДВ, які постачають перелічені у цьому пункті товари (послуги) для зазначених у ньому покупців.

Касовий метод — це метод податкового обліку, за яким:

  • дата виникнення податкових зобов’язань — це дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника ПДВ або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (чи тих, які підлягають постачанню) ним товарів (послуг);
  • дата виникнення права на податковий кредит — дата списання коштів із банківського рахунка (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (чи тих, які підлягають постачанню) йому товарів (послуг) (пп. 14.1.266 ПКУ).

Тому якщо платник ПДВ є лише покупцем послуг із водопостачання та водовідведення, а не їх постачальником, то він не є користувачем касового методу за п. 187.10 ПКУ.

Інакше кажучи, коли ПДВшник отримує від постачальника-касовика податкову накладну, оформлену за отриманими оплатами, він не стає користувачем касового методу. Просто платники, які за ПКУ застосовують правило «першої події», працюючи з касовиками, на дату відвантаження товарів (отримання послуг) не отримують податкових накладних і змушені чекати на другу подію (оплату), щоб отримати ці документи й показувати податковий кредит за такими покупками.

У примітці до графи 4 таблиці 2 додатка 5 до декларації з ПДВ зазначено, що тут проставляють позначку «+» у випадку, якщо суми податку включають до складу податкового кредиту за касовим методом згідно з п. 187.10 ПКУ. А це можуть робити, як ми з’ясували, лише користувачі касового методу за згаданим пунктом ПКУ. Відповідно, лише вони заповнюють і підсумковий рядок «усього за касовим методом відповідно до п. 187.10 ст. 187 Кодексу».

Наостанок наголосимо: цю графу не заповнюють також інші платники-касовики для сум податкового кредиту, показаного за касовим методом обліку ПДВ згідно з п. 44 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ (для постачань електроенергії, теплової енергії та вугілля, послуг із водопостачання) та/або п. 187.1 ПКУ (для підрядних будівельних робіт).

Ольга КЛЕБАН,

експерт з обліку й оподаткування