Проведення розрахунків за допомогою векселя відбувається не щодня. А тому, коли вирішується питання використання векселя, завше виникають запитання. Тож наразі йтиметься про облік й оподаткування видачі та погашення векселя. Адже він має певні особливості. Своєю чергою, розповімо саме про видачу й погашення простого векселя.
Про наслідки операцій купівлі-продажу зазначалося в матеріалі «Купівля-продаж векселя: як показати коригування в декларації з прибутку»

Розрахунки з використанням векселя

Вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця чи його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю) (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV).

Видавати переказні та прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за винятком фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2374-III, далі Закон про векселі).

Умову щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов’язково відображають у відповідному договорі, який укладають у письмовій формі. У разі видачі (передання) векселя згідно з договором припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за цим договором і виникають грошові зобов’язання стосовно платежу за векселем (ч. 3 ст. 4 Закону про векселі).

Тобто заборгованість за товарами, роботами, послугами вважається погашеною, і виникає «вексельна» заборгованість. Тим часом зобов’язання має бути не меншим, ніж сума платежу за векселем (див. лист ДКЦПФР від 26.11.2002 р. № 11439/18).

Таким чином, вексель має потрійну природу, як:

1) цінний папір;

2) боргове зобов’язання;

3) засіб платежу.

Фактично вексель — це відстрочення оплати за придбані товари, роботи, послуги. За таке відстрочення може передбачатись оплата у вигляді процента. Усе залежить від домовленості сторін.

Зауважимо: на думку податківців, єдинники не можуть використовувати векселі, адже для них передбачена грошова форма розрахунку (див. лист ДФСУ від 04.06.2015 р. № 5267/Д/99-99-17-02-02-14, категорія 107.12 системи «ЗІР»).

Облік у векселедавця

Бухоблік. Власне бланк простого векселя обліковують на субрахунку 209. Але оскільки такі папірці є бланками суворого обліку, їх відображають поза балансом на рахунку 08.