Працівник підприємства за наказом керівника був переведений із посади контролера КПП на посаду змінного диспетчера з 1 вересня 2018 року. Як відобразити це переведення в таблиці 5 звіту з ЄСВ?

ВІДПОВІДЬ: Запис про переведення працівника на іншу посаду чи роботу в того самого страхувальника вносять до таблиці 5 у такому ж порядку, як і про прийняття на роботу (п. 8 р. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435).

У разі прийняття на роботу, переведення на іншу посаду (зміни посади) та звільнення з роботи в графах 12–14 таблиці 5 Форми № Д4 заповнюють професійну назву роботи, код ЗКППТР, код професії згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі Класифікатор професій). Назва посади в графі 15 таблиці 5 Форми № Д4 має відповідати запису в трудовій книжці.

Для того щоб визначити професійну назву роботи й код професії з метою заповнення кадрових документів, трудової книжки й таблиці 5 Форми № Д4, необхідно знати повну назву посади, підприємства та галузі, до якої належить підприємство. До речі, у всіх документах назву посади варто вказувати без скорочення, і базовою є та назва посада, що зазначена в Класифікаторі професій як професійна назва роботи.

У загальному випадку переведення на іншу посаду відображають двома рядками, але в графі 16 «Документ-підстава про початок кінець трудових або цивільно-правових відносин переведення на іншу посаду роботи та відпусток» в обох рядках проставляють номер і дату одного й того ж наказу про переведення на іншу посаду, а графу 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» не заповнюють. Зважаючи на роз’яснення ПФУ, у разі переведення на іншу посаду з 1-го числа місяця достатньо заповнити один рядок.

Приклад 1

Контролера контрольно-пропускного пункту з 01.09.2018 переведено на посаду змінного диспетчера (автотранспортне підприємство) згідно з наказом від 30.08.2018 р. № 74-к.

У Класифікаторі професій міститься професійна назва роботи «Контролер на контрольно-пропускному пункті», код КП — 5169, код ЗКППТР — 13005. Тобто ця назва має бути базовою назвою посади.

Для диспетчера автотранспортного підприємства розділом 3 «Фахівці» Класифікатора професій передбачена професійна назва роботи «Диспетчер автомобільного транспорту», код КП — 3119, код ЗКППТР — 21635.

До базової назви посади додається похідне слово «змінний» (із додатка В до Класифікатора професій), утворюючи назву посади «Змінний диспетчер автомобільного транспорту».

Однак якщо переведення відбулося з 01.09.2018, зважаючи на роз’яснення спеціалістів ПФУ, у таблиці 5 Форми № Д4 за вересень 2018 року достатньо показати один рядок із зазначенням відомостей про ту посаду, на яку переведений працівник.

Як це виглядатиме в таблиці 5 Форми № Д4див. далі у фрагменті 1.

Фрагмент 1 таблиці 5 Форми № Д4 за вересень 2018 року

Приклад 2

Контролера контрольно-пропускного пункту з 03.09.2018 (перший робочий день місяця) переведено на посаду змінного диспетчера (автотранспортне підприємство) згідно з наказом від 31.08.2018 р. № 75-к.

Оскільки переведення відбулося з 03.09.2018 (а не з 1-го числа), у таблиці 5 Форми № Д4 за вересень 2018 року потрібно показати два рядки:

  • у першому рядку зазначити дату закінчення роботи (що передує даті переведення) за посадою, на якій працював працівник раніше, і дані про таку роботу (посаду);
  • у другому рядку — початок роботи на посаді, на яку працівник переведений, і дані про таку роботу (посаду).

Як це виглядатиме в таблиці 5 Форми № Д4див. далі у фрагменті 2.

Фрагмент 2 таблиці 5 Форми № Д4 за вересень 2018 року

Як бачимо, у разі переведення працівника на іншу посаду в графі 16 «Документ-підстава про початок кінець трудових або цивільно-правових відносин переведення на іншу посаду роботи та відпусток» в обох рядках заповнюються реквізити наказу про переведення працівника на іншу посаду, а графа 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» узагалі не заповнюється, адже трудові відносини не припиняються (лише змінюється посада).

Такий особливий порядок відображення переведення працівника на іншу посаду залежно від того, з 1-го числа місяця переводять чи з іншої дати, пов’язаний із тим, що таблиця 5 використовується для підрахунку трудового стажу (кількості календарних днів перебування в трудових відносинах).

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт