Підприємство отримало простий безпроцентний вексель у рахунок оплати відвантажених товарів. Згодом було вирішено продати цей вексель — здійснити його індосамент. Що це таке та як його обліковувати? Які будуть наслідки в податково-прибутковому та ПДВ-обліку?

Що таке індосамент?

Індосамент — це передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір і прав за цінним папером до іншої особи в установленому законодавством порядку. Таке визначення наведено у ст. 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV (даліЗакон про цінні папери).

Індосамент може бути бланковим — без зазначення особи, стосовно якої повинні бути виконані зобов’язання, або ордерним — із зазначенням такої особи (п. 4 ст. 4 Закону про цінні папери).

Своєю чергою, власника ордерного цінного паперу, який учиняє індосамент (того, хто передає вексель), називають індосантом, а того, хто одержує вексель, — індосатом.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону про цінні папери, особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, й індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно , якщо інше не встановлено законом. У разі задоволення вимоги законного володільця ордерного цінного паперу про виконання посвідченого цим папером зобов’язання однією чи декількома особами із числа тих, хто має такі зобов’язання, особи, що індосували цінний папір, набувають право зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які мають зобов’язання за цінним папером.

  Відповідно до ст. 543 Цивільного кодексу України, у разі солідарного обов’язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Кредитор, який одержав виконання обов’язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників.

Для кращого розуміння викладеного вище зобразимо індосамент схематично.