Працівник узяв відпустку з 24 вересня на 24 к.дн., а також за його заявою йому виплатили компенсацію за 6 днів невикористаної відпустки (за робочий рік із 01.09.2017 по 31.08.2018).
До бази нарахування якого місяця включати компенсацію за невикористану відпустку: за вересень чи жовтень?
У якому рядку показувати компенсацію за невикористану відпустку в таблиці 6 Форми № Д4: разом із зарплатою, з відпускними чи в окремому рядку?

ВІДПОВІДЬ: Звіт із ЄСВ формується на підставі бухгалтерських й інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний внесок (п. 1 р. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, далі Порядок № 435).

Передусім зауважимо: порядок включення до бази нарахування ЄСВ для сум відпускних і компенсації за невикористану відпустку різний:

  • суми відпускних включаються до бази нарахування ЄСВ у сумі, що припадає на дні відповідного місяця, тобто відпускні за 7 к.дн. вересня (з 24 по 30 число) включають до вересневої бази нарахування ЄСВ, а за 17 к.дн. жовтня — до жовтневої бази нарахування ЄСВ;
  • компенсацію за невикористану відпустку, яка є разовою виплатою, включають до бази нарахування ЄСВ у тому місяці, у якому вона нарахована згідно з розрахунковими відомостями й відображена в бухгалтерських регістрах.

Згідно з п. 9 р. IV Порядку № 435, у таблиці 6 Форми № Д4 суми:

  • компенсації за невикористану відпустку показують в одному рядку разом із нарахованою зарплатою;
  • нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, уносять до граф 17 і 18, зазначаючи відповідний місяць лише в сумі, що припадає на дні відпустки в такому місяці, з кодом типу нарахувань «10»;
  • що припадають на дні відпустки в наступному місяці, включають до поля наступних місяців і відображають в окремих рядках із кодом типу нарахувань «10»;

Приклад

За 15 р.дн. вересня 2018 року нарахована зарплата в розмірі 7500 грн, компенсація за 6 к.дн. невикористаної відпустки — 1800 грн, відпускні — 7200 грн, у т.ч. за 7 днів вересня — 2100 грн і за 17 днів жовтня — 5100 грн.