Підприємство — платник податку на прибуток, застосовує різниці з р. ІІІ ПКУ. У третьому кварталі 2018 року воно придбало частку в статутному капіталі (тобто корпоративні права) ТОВ у розмірі 100% за 100000 грн. Після придбання корпоративних прав була проведена їхня оцінка незалежним експертом, за підсумками якої вартість корпоративних прав становила 150000 грн.
Відповідно до звіту оцінювача, в обліку підприємства була відображена дооцінка корпоративних прав (проводка Дт 143 Кт 746) на дату балансу (30.09.2018) у сумі 50000 грн.
Чи є в розумінні ПКУ дооцінка корпоративних прав ТОВ переоцінкою цінних паперів? Чи виникатимуть «ціннопаперові» різниці з податку на прибуток від переоцінки?

ВІДПОВІДЬ: Розпочнімо з термінології, яка допоможе надати відповіді на поставлені вище запитання.

Насамперед зауважимо, що в розумінні ПКУ корпоративні права та цінні папери — різні категорії. Про це, зокрема, свідчить пп. 14.1.81 ПКУ:

«…інвестиції — господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно».

Тобто ПКУ розмежовує ці поняття. Отже, дооцінка корпоративних прав не є переоцінкою цінних паперів. Це важливо, адже під час переоцінки цінних паперів у платників податку на прибуток запускаються різниці з п. 141.2 ПКУ.

Таким чином, на операцію переоцінки корпоративних права (не цінних паперів) не поширюється дія різниці з п. 141.2 ПКУ. Наголошують на цьому й податківці в ІПК ДФСУ від 20.02.2018 р. № 699/6/99-99-15-02-02-15/ІПК:

«…нормами розділу III Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з переоцінки (дооцінки, уцінки) корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування».

Якщо мовиться про переоцінку корпоративних прав — висновок правильний. Але можлива інша ситуація, коли корпоративні права оцінюють не за справедливою вартістю (переоціненою), а за методом участі в капіталі. У такому випадку в ПКУ містяться різниці, присвячені доходам/збиткам від участі в капіталі.