Для того щоб працівники мали додатковий спосіб контролю за офіційним оформленням їхніх трудових відносин, Мінсоцполітики ще у серпні 2018 року направило до СПО профспілок на узгодження законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зайнятості та соцстрахування на випадок безробіття).

Зокрема запропоновано доповнити ст. 24 КЗпП нормою, згідно з якою працівники матимуть право контролю й отримання підтвердження виконання роботодавцем обов’язку щодо укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням, та надсилання повідомлення ДФС про прийняття на роботу.

Додатково пропишуть, що інформація про реєстрацію трудових відносин міститиметься в реєстрі застрахованих осіб.

Певні кроки у цьому напрямі вже робить ПФУ. Скажімо, у статусі «в розробці» на веб-порталі ПФУ знаходиться нова послуга для застрахованих осіб — «Повідомлення про необхідність легалізації трудових відносин».

Проте, чи існують наразі обмеження для працівників на доступ до інформації про їхнє офіційне працевлаштування та які документи їм вимагати в роботодавців, аби підтвердити працевлаштування згідно із законодавством?

Розпочнімо з того, що працівник реалізує свої здібності праці шляхом укладання трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах (в установах, організаціях), якщо інше не передбачене законодавством, колдоговором або угодою сторін. Своєю чергою, трудовий договір — угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавецьвиплачувати працівникові зарплату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колдоговором й угодою сторін. Відповідні положення містить ст. 21 КЗпП.

І хоча ч. 1 ст. 24 КЗпП передбачає, що трудовий договір укладається зазвичай у письмовій формі, однак усе ж здебільшого на практиці маємо усну форму такого договору. Додержання письмової форми є обов’язковим у випадках, перелічених у ч. 1 ст. 24 КЗпП, й інших випадках, передбачених законодавством України.

Детальніше про укладання трудового договору можна довідатися зі статті «Трудовий договір: форми, види, особливості для деяких професій та робіт».