У першій частині публікації ми ознайомилися з документальним оформленням та бухгалтерським обліком безоплатного передання невіддільних поліпшень орендованого майна. Наразі з’ясуймо, як таку операцію відображають у податковому обліку з позиції податку на прибуток, єдиного податку та ПДФО. Також наведімо числовий приклад відображення цієї операції в обліку

ПДВ у разі повернення об’єкта оренди з поліпшеннями

Насамперед розгляньмо ПДВ-наслідки передання невіддільних поліпшень з точки зору орендаря — адже саме він має визначитися з податковими зобов’язаннями (далі — ПЗ) і виписати податкову накладну (далі — ПН). Лиш тоді стане зрозуміло, чи може орендодавець претендувати на податковий кредит (далі — ПК) і в якій сумі.

База обкладення ПДВ залежить від того, чи є операція з повернення майна, переданого в оренду, постачанням товарів або послуг у розумінні ПКУ. ДФС змінювала власну позицію щодо цього питання декілька разів…

Думка 1. Безкоштовне передання повинно обкладатися ПДВ двічі (див. лист ДФС від 11.11.2015 р. № 25227/10/28-10-06-11): один раз — як постачання (за п. 188.1 ПКУ), другий — як негоспдіяльне використання (згідно з п. 198.5 ПКУ). Це трактування суперечить нормам ПКУ та ч. 2 ст. 17 ГКУ щодо неприпустимості подвійного оподаткування.

Думка 2. Така операція не підпадає під визначення постачання товарів (пп. 14.1.191 ПКУ) або постачання послуг (пп. 14.1.185 ПКУ). А отже, ПДВ має бути нарахований згідно з пп. «г» п. 198.5 ПКУ, оскільки об’єкт інших необоротних активів уже не використовуватиметься в господарській діяльності орендаря. База оподаткування, відповідно до п. 189.1 ПКУ, дорівнюватиме балансовій (залишковій) вартості об’єкта, що склалася на початок періоду, у якому відбулося його повернення. Дещо іншу логіку, але з тими самими висновками, викладено в листі ГУ ДФС у Вінницькій області від 24.11.2015 р. № 1633/10/02-32-15-01.

Думка 3. Операція вважається постачанням «послуг із поліпшення» у розумінні ПКУ, тож, база оподаткування має визначатися за п. 188.1 ПКУ виходячи з вартості товарів (робіт, послуг), використаних для поліпшення (див. підкатегорію 101.04 системи «ЗІР»).

Як на нас, складно довести, що безкоштовне передання поліпшень не є постачанням. І річ не лише в тому, що обидва визначення постачання мають доволі загальне, «усепоглинаюче» формулювання. Так, наприклад, термін постачання послуг включає будь-які операції, що не є постачанням товарів. Крім того, ст. 778 ЦКУ дає підстави вважати, що орендар під час облаштування належними йому конструкціями (обладнанням, іншими матеріальними цінностями) орендованого приміщення зберігає право власності на них. А отже, у разі повернення об’єкта орендар передає право власності на невіддільні поліпшення орендодавцю. Таким чином, якщо відбувається перехід права власності, то є всі підстави вважати операцію постачанням (до речі, податківці теж пов’язують постачання з переходом права власності — див., скажімо, листи ДФСУ від 09.06.2015 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15, від 19.04.2016 р. № 8809/6/99-99-19-03-02-15).